Можливість отримання посадовою особою комунального підприємства електронного підпису на незахищеному носії

Можливість отримання посадовою особою комунального підприємства електронного підпису на незахищеному носії

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи публічного права та їх посадові особи використовують кваліфіковані електронні підписи та печатки, а також електронні підписи та печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Президент України, народні депутати України, члени Кабінету міністрів України, керівники, заступники керівників, посадові особи державних органів, інших юридичних осіб публічного права, а також державні реєстратори, нотаріуси та інші суб’єкти, уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора, для вчинення реєстраційних та інших дій, якщо зазначені особи використовують електронний підпис для реалізації повноважень, пов’язаних із набуттям, зміною чи припиненням прав та/або обов’язків фізичних і юридичних осіб відповідно до закону, використовують виключно кваліфіковані електронні підписи.

Також законом може встановлюватися обов’язковість використання кваліфікованих електронних довірчих послуг в інших сферах суспільних відносин.

Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності встановлюється Кабінетом міністрів України (частина 3 статті 17 закону за номером 2155).

Згідно з другим абзацом пункту 2 Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 1 серпня 2023 року за номером 798, кваліфікований сертифікат відкритого ключа підписувача — представника державної установи — кваліфікований сертифікат відкритого ключа, в якому додатково до ідентифікаційних даних фізичної особи, яка є працівником державної установи, зазначаються ідентифікаційні дані відповідної державної установи (найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України).

Другим абзацом пункту 4 порядку за номером 798 встановлено, що підписувачі — представники державної установи використовують виключно кваліфіковані електронні підписи та печатки підписувачів — представників державної установи.

Інші працівники державної установи для підготовки, погодження та підписання проектів електронних документів використовують кваліфіковані сертифікати відкритих ключів підписувачів — представників державної установи або особисті кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, в яких не зазначаються ідентифікаційні дані відповідних державних установ (третій абзац пункту 4 порядку за номером 798).

Згідно з частиною першою статті 63 Господарського кодексу України комунальне підприємство — це підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади.

Таким чином, посадова особа комунального підприємства може отримати електронний підпис на незахищеному носії, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (у тому числі для внутрішнього використання), виключно як фізична особа, тобто без зазначення ідентифікаційних даних відповідного комунального підприємства.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області