Відповідальність за несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи

Відповідальність за несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи

Відповідно до статті 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку та розмірах, встановлених законом. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом. Згідно з пунктом 1.1 статті 1 Податкового кодексу України (ПКУ) відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються ПКУ.

Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб — до першого травня року, що настає за звітним, окрім випадків, передбачених розділом IV ПКУ (підпункт 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 ПКУ).

Згідно з пунктом 15.1 статті 15 ПКУ платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з ПКУ.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб врегульовано розділом ІV ПКУ, згідно з пунктом 162.1 статті 162 якого платником податку, зокрема, є фізична особа — резидент, яка отримує доходи як із джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Обов’язки платника податків визначені статтею 16 ПКУ, в якій зазначено, що платник податків зобов’язаний подавати до контрольних органів у порядку, встановленому податковим законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Одночасно пунктом 179.1 статті 179 ПКУ передбачено, що платник податку зобов’язаний подавати річну податкову декларацію відповідно до ПКУ.

Відповідно до пункту 110.1 статті 110 ПКУ платники податків, податкові агенти, а також інші суб’єкти у випадках, прямо передбачених ПКУ, несуть фінансову відповідальність за вчинення податкових правопорушень.

Фізична особа — платник податку несе фінансову відповідальність за умови наявності на момент вчинення податкового правопорушення повної цивільної дієздатності (пункт 110.2 статті 110 ПКУ).

Законні представники платників податків — фізичних осіб згідно зі статтею 242 Цивільного кодексу України при невиконанні обов’язків, визначених ПКУ, несуть фінансову відповідальність, встановлену для платників податків (пункт 110.4 статті 110 ПКУ).

Статтею 111 ПКУ визначено, що за порушення законів із питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності, як фінансова, адміністративна та кримінальна. Зокрема, фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.

Згідно з пунктом 120.1 статті 120 ПКУ неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до пункту 49.2 статті 49 ПКУ) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, платежі, контроль за сплатою яких покладено на контрольні органи, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контрольних органів передбачено ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Таким чином, громадянин України (платник податку — фізична особа), в якого виникає об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, зобов’язаний подати податкову декларацію (крім випадків, передбачених пунктом 179.2 статті 179 ПКУ) та сплатити відповідні податкові зобов’язання відповідно до ПКУ.

Водночас несвоєчасне подання платником податків — фізичною особою податкової декларації, обов’язок подання якої до контрольних органів передбачено ПКУ, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень.

Крім того, відповідно до статті 164 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, не ведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області