Звільнення платників податків від відповідальності за помилкову сплату на інший бюджетний рахунок

Звільнення платників податків від відповідальності за помилкову сплату на інший бюджетний рахунок

Законом України від 23 лютого 2024 року за номером 3603-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства», внесено зміни до пункту 112.8 статті 112 Податкового кодексу України (ПКУ), зокрема його доповнено новим підпунктом 112.8.8прим.1, яким встановлено, що обставинами, які звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, є помилкова сплата платником податків, у тому числі податковим агентом, грошового зобов’язання на інший бюджетний рахунок (без порушення законодавчо визначеного строку сплати податку або узгодженої суми грошового зобов’язання до бюджету). Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Умовою підтвердження таких обставин є вчинення платником дій, передбачених статтею 43 ПКУ, щодо повернення помилково сплачених грошових зобов’язань.

Також законом за номером 3603 врегульовано питання не нарахування/анулювання нарахованої пені за помилкове зазначення платником податків у платіжних документах неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів (за умови своєчасної сплати податку або узгодженої суми грошового зобов’язання до бюджету).

Так, внесені цим законом зміни передбачають викладення в новій редакції підпункту 129.9.8 пункту 129.9 статті 129 ПКУ, яким встановлено, що пеня не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню у разі помилкової сплати платником податків, у тому числі податковим агентом, грошового зобов’язання на інший бюджетний рахунок (без порушення законодавчо визначеного строку сплати податку або узгодженої суми грошового зобов’язання до бюджету). Умовою підтвердження таких обставин є вчинення платником дій, передбачених статтею 43 ПКУ, щодо повернення помилково сплачених грошових зобов’язань.

Положення нової редакції підпункту 112.8.8прим.1 пункту 112.8 статті 112 та підпункту 129.9.8 пункту 129.9 статті 129 ПКУ щодо звільнення платників податків, у тому числі податкових агентів, від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень, зокрема в частині помилкової сплати грошового зобов’язання на інший бюджетний рахунок, застосовуються починаючи з 16 березня 2024 року.

Податківці також наголосили, що для звільнення платника податків від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень, зокрема в частині порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов’язання відповідно до статей 124 і 125 ПКУ та не нарахування/анулювання пені відповідно до статті 129 ПКУ потрібним є дотримання визначених обставин.

Першою обставиною є сплата узгодженого грошового зобов’язання платником податків, у тому числі податковим агентом, на інший бюджетний рахунок, ніж той, що передбачений для сплати того чи іншого податку, збору, платежу, контроль за якими покладено на контрольні органи.

Другою обставиною є сплата узгодженого грошового зобов’язання не пізніше законодавчо визначених граничних строків сплати податків, зборів, платежів.

Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які повертаються контрольним органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми та/або пені (пункт 43.3 статті 43 ПКУ).

При цьому платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів, зокрема на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, незалежно від виду бюджету (пункт 43.4 статті 43 ПКУ).

Такий платник має можливість подати заяву в електронній формі через приватну частину електронного кабінету за ідентифікатором форми J/F 1302001 або у довільній формі через меню «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету.

А відповідно до частини другої статті 2 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» лише цим законом визначається, зокрема, порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім цього, частиною другою статті 8 закону за номером 2464 встановлено, що єдиний внесок не належить до системи оподаткування.

Отже, зазначені вище положення про звільнення від фінансової відповідальності не поширюються на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов’язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області