Деякі нюанси електронного документообігу при зміні облікових даних

Деякі нюанси електронного документообігу при зміні облікових даних

Електронний документообіг між платником податків та контрольним органом здійснюється відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ), законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» без укладення відповідного договору (перший абзац пункту 42.6 статті 42 ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після надсилання до контрольного органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі з дотриманням вимог згаданих законів України (третій абзац пункту 42.6 статті 42 ПКУ).

Згідно з четвертим-дев’ятим абзацами пункту 42.6 статті 42 ПКУ електронний документообіг між платником податків та контрольним органом припиняється виключно у випадках:

отримання інформації від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг про завершення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа керівника платника податків;

отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника платника податків;

отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

наявності в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків інформації про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи;

наявності в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків у зв’язку зі смертю.

Відповідно до пункту 3 розділу ІІІ Порядку обміну електронними документами з контрольними органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557 для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, автор (платник) повідомляє про таких осіб контрольний орган, на обліку в якому перебуває платник, шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1 до порядку за номером 557 (за кодом форми J(F) 1391104).

До повідомлення вноситься інформація про підписанта (підписантів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване повідомлення першими накладаються кваліфіковані або удосконалені електронні підписи, що базуються на кваліфікованих сертифікатах електронних підписів усіх осіб, включених до повідомлення, у порядку черговості їх внесення до повідомлення, після них — кваліфікований або удосконалений електронний підпис керівника і останньою — кваліфікована електронна печатка (за наявності), що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки (пункт 4 розділу ІІІ порядку за номером 557).

При отриманні нового кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (у зв’язку зі змінами облікових даних, у тому числі місця знаходження (місця проживання)) для набуття статусу суб’єкта електронного документообігу, платник податків надсилає до контрольного органу перший будь-який електронний документ у встановленому форматі з дотриманням вимог законів України за номером 851 та 2155.

Водночас до завершення строку чинності (або скасування) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа підписанта (керівника) платник податків, який є суб’єктом електронного документообігу, повідомляє контрольний орган, в якому перебуває на обліку, про отримання нового кваліфікованого сертифіката відкритого ключа підписанта (керівника), шляхом направлення повідомлення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області