Відповідальність контролюючої особи при не зазначенні у звіті про контрольовані іноземні компанії переліку операцій із пов’язаними особами-нерезидентами

Відповідальність контролюючої особи при не зазначенні у звіті про контрольовані іноземні компанії переліку операцій із пов’язаними особами-нерезидентами

Підпунктом 39 прим.2.5.2 пункту 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 Податкового кодексу України (ПКУ) передбачено, що контролюючі особи зобов’язані подавати звіт про контрольовані іноземні компанії до контрольного органу одночасно з поданням декларації про майновий стан і доходи за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До звіту в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік.

Пунктом 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 ПКУ встановлені вимоги щодо складання та подання звіту. Зокрема, підпунктом «ж» 39 прим.2.5.3. підпункту 39 прим.2.5.3 пункту 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 ПКУ передбачено, що у звіті зазначається перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами — пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ.

При цьому, пунктом 120.7 статті 120 ПКУ передбачено, що не відображення контролюючою особою у звіті про контрольовані іноземні компанії відомостей щодо наявних контрольованих іноземних компаній та/або не відображення інформації, визначеної пунктами «г»-«з» підпункту 39 прим.2.5.3 пункту 39 прим.2.5 статті 39 прим.2 ПКУ, щодо наявних контрольованих іноземних компаній тягне за собою накладення штрафу в розмірі трьох відсотків суми доходу контрольованих іноземних компаній або 25-ти відсотків скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії за відповідний рік, не відображених у звіті про контрольовані іноземні компанії, залежно від того, яке з таких значень є більшим, але не більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на перше січня податкового (звітного) року, за кожен факт не відображення контрольованої іноземної компанії та/або за всі не відображені суми.

Таким чином, до контролюючої особи застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.7 ПКУ, у разі не зазначення переліку операцій із нерезидентами — пов’язаними особами у звіті за 2022, 2023-й звітні роки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області