Зняття з податкового обліку юридичних осіб із тимчасово окупованих територій України

Зняття з податкового обліку юридичних осіб із тимчасово окупованих територій України

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Порядок зняття з обліку у контрольних органах юридичних осіб визначений:

як платників податків — статтею 67 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України (ПКУ) та розділом ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588;

як платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — статтею 5 розділу ІІ Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та розділом IV-V Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року за номером 1162.

Підставою початку проведення заходів податкового контролю, пов’язаних з ліквідацією або реорганізацією платників податків та платників єдиного внеску, відповідно до пункту 11.5 розділу ХІ порядку за номером 1588, пункту 1 розділу IV та пункту 1 розділу V порядку за номером 1162, є:

заява за формою №8-ОПП, заява за формою №7-ЄСВ та копія розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію та про утворення ліквідаційної комісії, подані юридичною особою, для якої законом установлені особливості її державної реєстрації та відомості щодо якої не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР);

відомості з ЄДР про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи, на яку поширюється дія Закону України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

відомості з ЄДР чи Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про припинення (закриття) відокремленого підрозділу;

судові рішення або відомості з ЄДР, інша інформація щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника податків;

порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів платника податків, зміну мети установи, реорганізацію платника податків.

Заяви за формою №8-ОПП, формою №7-ЄСВ та копії документів можуть бути подані до контрольного органу в один із таких способів: особисто платником податків або представником, уповноваженою на це особою; поштою; в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг».

Платник єдиного внеску може не подавати заяву за формою №7-ЄСВ та документи, визначені цим пунктом, якщо таким платником до контрольного органу подано заяву та документи для зняття з обліку в контрольних органах, відповідно до розділу ХІ порядку за номером 1588. У такому разі датою подання заяви для зняття з обліку платника єдиного внеску вважається дата, що відповідає даті подання заяви згідно з порядком за номером 1588 (шостий абзац пункту 1 розділу V порядку за номером 1162).

За результатами проведення відповідних заходів податкового контролю, згідно з пунктом 11.10 розділу ХІ порядку за номером 1588 та пунктом 4 розділу IV порядку за номером 1162, до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог (при наявності грошових зобов’язань та/або заборгованості зі сплати податків і зборів), а також у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації контрольний орган передає до ЄДР у порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами Центрального контрольного органу відомості:

про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою №30-ОПП;

відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою №11-ЄСВ;

про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою №31-ОПП — у разі наявності податкового боргу при реорганізації юридичної особи.

Відповідно до підпункту 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 ПКУ та статті 5 закону за номером 2646 проводяться документальні позапланові перевірки платників податків, щодо яких розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення) та припинення юридичної особи.

Платник податків має забезпечити остаточні розрахунки з податків, зборів, єдиного внеску, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, подати до контрольних органів у порядку, встановленому ПКУ та законом за номером 2464, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, єдиного внеску, та виконати інші обов’язки платника податків та платника єдиного внеску.

Слід зазначити, що відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року за номером 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та наказу ДПС України від 28 березня 2022 року за номером 173 «Про забезпечення безперебійної роботи територіальних органів ДПС» виконання окремих повноважень, передбачених положеннями про територіальні органи, в роботі яких встановлений простій, тимчасово закріплено за іншими територіальними органами ДПС.

Так, наприклад, повноваження в частині зняття з обліку платників податків та платників єдиного внеску окремих територіальних органів тимчасово закріплені за іншими територіальними органами, про що повідомлено на офіційному вебпорталі ДПС.

Інформацію щодо виконання повноважень та комунікації з територіальними органами ДПС можна знайти за посиланням: https://tax.gov.ua/pro-sts-ukraini/struktura/teritorialni-organi/, вибравши конкретний територіальний орган.

Враховуючи сказане, після внесення до ЄДР запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи або подання заяв за формою №8-ОПП, формою №7-ЄСВ та копії розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію та про утворення ліквідаційної комісії, процедури та дії по зняттю з податкового обліку юридичних осіб, місцем реєстрації яких є тимчасово окупована російською федерацією територія України, проводяться контрольним органом за основним місцем обліку платників податків або органом, за яким відповідно до наказу за номером 173 на час дії воєнного стану закріплено виконання окремих повноважень, пов’язаних із зняттям з обліку платників податків та платників єдиного внеску.

При цьому юридична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків, зборів, єдиного внеску, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, подати до контрольних органів у порядку, встановленому ПКУ та законом за номером 2464, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, єдиного внеску, та виконати інші обов’язки платника податків та платника єдиного внеску.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області