Дата зазначення офіційного курсу НБУ за податковий період у графі 21.2 звіту про контрольовані іноземні компанії

Дата зазначення офіційного курсу НБУ за податковий період у графі 21.2 звіту про контрольовані іноземні компанії

Пунктом 39 прим.2.2 статті 39 прим.2 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено особливості оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній (КІК). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, об’єктом оподаткування для податку на доходи фізичних осіб (податку на прибуток підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку КІК, пропорційна частці, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа на останній день відповідного звітного періоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток КІК, що обчислюється відповідно до правил, визначених статтею 39 прим.2 ПКУ.

Скоригованим прибутком КІК визнається прибуток КІК до оподаткування відповідно до даних її неконсолідованої фінансової звітності, складеної за звітний календарний рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року — за періоди, що закінчуються у відповідному календарному році) відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються такою КІК, та строків для підготовки такої звітності у відповідній іноземній юрисдикції.

Норма підпункту 39 прим.2.3.4 пункту 39 прим.2.3 статті 39 прим.2 ПКУ встановлює, що скоригований прибуток КІК, визначений в іноземній валюті, підлягає перерахунку в гривню за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України (НБУ) за звітний (податковий) період.

Контролююча особа самостійно здійснює розрахунок скоригованого прибутку кожної КІК на підставі фінансової звітності КІК із застосуванням особливостей, встановлених підпунктом 39 прим.2.3.2 пункту 39 прим.2.3 статті 39 прим.2 ПКУ, та визначає частку скоригованого прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, пропорційно частці у цій КІК, якою вона володіє.

Крім того, контролюючі особи зобов’язані подавати звіт про КІК до контрольного органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік.

Наказом Міністерства фінансів України від 25 серпня 2022 року за номером 254 затверджено форму звіту про контрольовані іноземні компанії, скорочену форму звіту про контрольовані іноземні компанії та Порядок заповнення звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контрольного органу.

Так, у графі 21 звіту зазначається код валюти, яка визначена як валюта звітності КІК.

У графі 21.1 звіту зазначається валюта звітності КІК.

У графі 21.2 звіту зазначається середньозважений офіційний курс НБУ за звітний (податковий) період.

Таким чином середньозважений офіційний курс НБУ за звітний (податковий) період у графі 21.2 звіту зазначається за звітний період КІК.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області