На яку дату та за яким валютним курсом перераховується сума інвестиційного прибутку, отриманого від операції з продажу інвестиційного активу юридичної особи — нерезидента з метою оподаткування ПДФО

На яку дату та за яким валютним курсом перераховується сума інвестиційного прибутку, отриманого від операції з продажу інвестиційного активу юридичної особи — нерезидента з метою оподаткування ПДФО

Підпунктом 162.1.1 пункту 162.1 статті 162 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлено, що платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізичні особи — резиденти, які отримують іноземні доходи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб визначено розділом IV ПКУ, відповідно до підпункту 163.1.3 пункту 163.1 статті 163 ПКУ якого об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб резидента є іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Порядок оподаткування іноземних доходів регулюється пунктом 170.11 статті 170 ПКУ, підпунктом 170.11.1 якого визначено (з урахуванням вимог підпункту 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 ПКУ), що у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача який зобов’язаний подати до першого травня року, що настає за звітним, річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, та оподатковується за ставкою 18 відсотків, визначеною пунктом 167.1 статті 167 ПКУ, крім:

а) доходів, визначених підпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статті 167 ПКУ, що оподатковуються за ставкою 9 відсотків, визначеною підпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статті 167 ПКУ;

б) прибутку від операцій з інвестиційними активами, що оподатковується в порядку, визначеному пунктом 170.2 статті 170 ПКУ;

в) прибутку контрольованих іноземних компаній, що оподатковується в порядку, визначеному пунктом 170.13 статті 170 ПКУ;

г) виплат у грошовій чи негрошовій формі у зв’язку з розподілом прибутку, або його частини, джерелом яких є утворення без статусу юридичної особи, створене на підставі правочину або зареєстроване відповідно до законодавства іноземної держави (території) без створення юридичної особи, що оподатковуються в порядку, визначеному пунктом 170.11 прим.1 статті 170 ПКУ.

З метою усунення подвійного оподаткування суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими ПКУ (пункт 13.4 статті 13 ПКУ).

Згідно з підпунктом 170.2.1 пункту 170.2 статті 170 ПКУ облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов’язаний подати річну декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.

Відповідно до підпункту 170.2.6 пункту 170.2 статті 170 ПКУ, до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року.

Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від’ємне значення, його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення.

Водночас інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу, або вартістю інвестиційного активу, що була задекларована особою як об’єкт декларування у порядку одноразового (спеціального) добровільного декларування відповідно до підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, з урахуванням норм підпункті 170.2.4—170.2.6 пункту 170.2 статті 170 ПКУ (крім операцій з деривативами) — перший абзац підпункту 170.2.2 пункту 170.2 статті 170 ПКУ).

Відповідно до тринадцятого-п’ятнадцятого абзаців підпункту 170.2.2 пункту 170.2 статті 170 ПКУ у разі продажу або придбання платником податку інвестиційних активів до/у нерезидентів — пов’язаних осіб або нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, доходи та витрати за такими операціями визначаються: у розмірі не нижче звичайної ціни у разі продажу платником податку інвестиційного активу; у розмірі не вище звичайної ціни у разі придбання платником податку інвестиційного активу.

Положення тринадцятого-п’ятнадцятого абзаців підпункту 170.2.2 пункту 170.2 статті 170 ПКУ не застосовуються, якщо покупцем інвестиційного активу є прямо або опосередковано контрольована іноземна компанія, у якої продавець інвестиційного активу є контролюючою особою та яка залишається власником зазначеного інвестиційного активу станом на кінець звітного періоду, у якому відбулося відчуження інвестиційного активу.

Згідно з пунктом 164.4 статті 164 ПКУ, під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України (НБУ), що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.

Тобто моментом отримання прибутку є дата нарахування (отримання) такого доходу.

Враховуючи сказане, сума інвестиційного прибутку, отриманого фізичною особою від продажу інвестиційного активу юридичної особи — нерезидента, яка розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу такого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджувальних витрат на придбання такого активу, з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб, перераховується у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на дату отримання доходу від такого продажу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області