Заяви можна надіслати поштою

Заяви можна надіслати поштою

Відповідно до першого абзацу пункту 63.2 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ) взяттю на облік або реєстрації у контрольних органах підлягають всі платники податків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Взяття на облік/зняття з обліку в контрольних органах, а також внесення змін до облікових даних юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб-підприємців (окрім тих, що набули статусу електронного резидента (е-резидента), відомості щодо яких включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), здійснюється на підставі відомостей з ЄДР, без подання будь-яких документів до контрольних органів (пункт 64.1 статті 64, пункт 65.1 статті 65, підпункт 66.1.1 пункту 66.1 та пункт 67.1 статті 67 ПКУ).

Взяття на облік/зняття з обліку в контрольних органах, а також внесення змін до облікових даних платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР, здійснюється на підставі поданих до контрольних органів відповідних заяв та документів, визначених Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 із змінами і доповненнями (пункт 64.2 статті 64, пункт 65.3 статті 65, підпункт 66.1.3 пункту 66.1, пункт 66.5 статті 66 та пункт 67.3 статті 67 ПКУ).

Передбачені порядком за номером 1588 документи, а саме, заява за формою №1-ОПП (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів), заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток за формою №1-ОПН, заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) за формою №5-ОПП, заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою №8-ОПП, які подаються до контрольних органів платниками податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до ЄДР, можуть бути подані до контрольного органу:

особисто;

через уповноважену особу (з пред’явленням примірника оригіналу документа, що засвідчує його повноваження, або копії такого документа, засвідченої нотаріально або державною установою);

направлені поштовим відправленням.

При цьому пунктом 4.10 розділу IV та дев’ятим абзацом підпункту 1 пункту 6.7 розділу VІ порядку за номером 1588 встановлено, що у разі подання документів поштовим відправленням копії документів, що подаються разом із такими заявами відповідно до вимог цього порядку, повинні бути засвідчені нотаріально або державним органом, який видав (зареєстрував) документи, здійснив реєстрацію незалежної професійної діяльності чи акредитував (зареєстрував, легалізував) платника податків.

ПКУ та порядком за номером 1588 не обмежується право платників податків щодо направлення до контрольних органів заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою №17-ОПП, а також повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП, поштовим відправленням.

Платники податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, можуть здійснювати листування з контрольними органами засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-VІ «Про електронні документи та електронний документообіг» із змінами та доповненнями (та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VІІ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» із змінами та доповненнями (перший абзац пункту 42.4 статті 42 ПКУ).

Листування контрольних органів з платниками податків, зазначеними в першому абзаці пункту 42.4 статті 42 ПКУ, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, а також з фінансовими агентами у випадках, визначених ПКУ, здійснюється засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України за номером 851 та за номером 2155 шляхом надіслання документа в електронний кабінет з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет (другий абзац пункту 42.4 статті 42 ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області