Яких штрафів очікувати?

Яких штрафів очікувати?

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України неприбутковими підприємствами, установами чи організаціями є ті, які внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення чи виключення з нього затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 року за номером 440.

Згідно з пунктом 14 порядку при зміні організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) до контролюючого органу подається реєстраційна заява з позначкою «зміни», до якої додаються копії документів відповідно до пункту 6 порядку. Заява і копії документів повинні бути подані протягом тридцяти календарних днів із дня державної реєстрації таких змін. А в разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється, протягом тридцяти календарних днів із моменту виникнення зазначених у пункті 14 обставин.

Відповідно до пункту 117.1 статті 117 Податкового кодексу України неподання у строки та у випадках, передбачених кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи в неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог, встановлених Податковим кодексом України, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, — 510 гривень.

При не усуненні порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за це порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, — 1020 гривень.

Отож, якщо неприбуткова організація (установа) після внесення змін до установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону), не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву з позначкою «зміни» протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації таких змін або з моменту виникнення обставин, пов’язаних зі змінами в її установчих документах, у разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється, то до такої неприбуткової організації (установи) застосовується штраф у розмірі 510 гривень. А при не усуненні таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року неприбутковою організацією, до якої були застосовані штрафи за порушення, до такої організації застосовується штраф у розмірі 1020 гривень.

Фото сектору комунікації головного управління ДФС у Тернопільській області