Чи подається заява про зміну неприбутковою організацією видів діяльності розміру статутного капіталу, засновника?

Чи подається заява про зміну неприбутковою організацією видів діяльності розміру статутного капіталу, засновника?

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до реєстру та виключення з реєстру, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 року за номером 440 зі змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 11 цього порядку Реєстр неприбуткових установ та організацій включає ідентифікаційні та реєстраційні відомості про неприбуткові підприємства, установи та організації, зокрема:

код згідно з ЄДРПОУ;

найменування неприбуткової організації;

дату включення неприбуткової організації до реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації;

ознаку неприбутковості;

дату присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни;

дату та номер рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до реєстру або зміну ознаки неприбутковості;

дату скасування ознаки неприбутковості;

дату та номер рішення про виключення неприбуткової організації з реєстру;

найменування та ідентифікаційний код контрольного органу.

Пунктом 13 порядку встановлено, що контрольний орган за результатами моніторингу відомостей, що містяться в реєстрі, а також відомостей щодо найменування неприбуткової організації, інших відомостей, зазначених у реєстраційній заяві, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо неприбуткових організацій, вносить відповідні зміни до ідентифікаційних та реєстраційних відомостей про неприбуткову організацію, що містяться в реєстрі. У разі встановлення підстав для зміни ознаки неприбутковості контрольний орган вносить відповідні записи (зміни) до реєстру.

Відповідно до пункту 14 порядку у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) до контрольного органу подається реєстраційна заява з позначкою «зміни», до якої додаються копії документів відповідно до пункту 6 порядку. Заява та копії документів повинні бути подані протягом десяти календарних днів із дня державної реєстрації таких змін, а у разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється, протягом десяти календарних днів з моменту виникнення зазначених у цьому пункті обставин.

Отже, неприбуткова організація має подати за основним місцем обліку реєстраційну заяву за формою №1-РН з позначкою «зміни» у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону).

Відомості про зміну видів діяльності (КВЕД), розміру статутного капіталу, засновників, місцезнаходження, керівника організації оновлюється в контрольних органах на підставі відомостей, отриманих з єдиного державного реєстру, в порядку, визначеному Законом України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» зі змінами та доповненнями.

Пунктом 66.4 статті 66 Податкового кодексу України та пунктом 9.3 розділу ІХ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 зі змінами та доповненнями, визначено, що платники податків — юридичні особи та їх відокремлені підрозділи зобов’язані подати контрольному органу відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку юридичної особи, її відокремлених підрозділів, у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом подання заяви для юридичних осіб та відокремлених підрозділів за формою №1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку». При цьому заповнюються розділи 1,2,3 та 10 заяви за формою №1-ОПП.

У полі «Дата призначення» заяви за формою №1-ОПП має бути вказана дата, з якої особа почала виконувати обов’язки бухгалтера на підприємстві.

Отже, інформація про головного бухгалтера оновлюється на підставі заяви за формою №1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області