Коригування фінансового результату до оподаткування на суму членських внесків

Коригування фінансового результату до оподаткування на суму членських внесків

Інформація від фахівців головного управління ДФС у Тернопільській області. Пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України встановлено, що не є платниками податку на прибуток неприбуткові підприємства, установи та організації в порядку та на умовах, встановлених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу. 

Неприбутковою організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає вимогам, встановленим у підпункті 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПКУ. Зокрема внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Перелік неприбуткових організацій, що відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 ПКУ і не є платниками податку, визначено підпунктом 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 ПКУ.

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Згідно з підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 ПКУ фінансовий результат звітного періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до реєстру на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення підпункту 140.5.13 пункту 140.5 статті 140 ПКУ), у розмірі, що перевищує чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Отже, якщо платник податку на прибуток сплачує неприбутковій організації, яка відповідає вимогам пункту 133.4 статті 133 ПКУ та внесена до реєстру, членські внески на безповоротній основі, то такий платник повинен збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму таких членських внесків у розмірі, що перевищує чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області