Коли сума витрат потребуватиме коригування

Коли сума витрат потребуватиме коригування

Пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України встановлено, що не є платниками податку на прибуток неприбуткові підприємства, установи та організації в порядку та на умовах, встановлених цим пунктом. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Неприбутковою організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає вимогам, встановленим у підпункті 133.4.1 пункту 133.4 статті 133. Зокрема, внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Перелік же неприбуткових організацій, що відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 і не є платниками податку, визначено підпунктом 133.4.6 пункту 133.4 статті 133.

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Згідно з підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 фінансовий результат звітного періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика в такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення підпункту 140.5.13 пункту 140.5 статті 140), у розмірі, що перевищує чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Отож, якщо платник податку на прибуток сплачує неприбутковій організації, яка відповідає вимогам пункту 133.4 статті 133 та внесена до Реєстру, членські внески на безповоротній основі, то такий платник повинен збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму таких членських внесків у розмірі, що перевищує чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області