Необхідна заява за визначеною формою

Необхідна заява за визначеною формою

Відповідно до пункту 6 порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до реєстру та виключення з реєстру, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 року за номером 440, для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу за основним місцем обліку, зокрема, реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до порядку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Поля заяви за формою 1-РН заповнюються таким чином:

— «1 — код згідно з ЄДРПОУ неприбуткового підприємства (установи, організації)» — код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (код – ЄДРПОУ). У разі подання заяви за формою 1-РН одночасно із здійсненням державної реєстрації юридичної особи це поле заповнюється державним реєстратором;

— «1.1 — код згідно з ЄДРПОУ організації вищого рівня» — код згідно за ЄДРПОУ організації вищого рівня платника, що діє на підставі установчих документів організації вищого рівня, відповідно до закону;

— «2 — найменування неприбуткового підприємства (установи, організації)» та «2.1 — найменування організації вищого рівня» — зазначаються повне найменування відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР) неприбуткової організації та організації вищого рівня, на підставі установчих документів якої діє така неприбуткова організація;

— «3 — код та назва організаційно-правової форми» — вказуються код та назва організаційно-правової форми неприбуткової організації відповідно до даних ЄДР;

— «4 — місцезнаходження неприбуткової організації» — зазначається інформація щодо податкової адреси (місцезнаходження) неприбуткової організації відповідно до даних ЄДР;

— «5 — відомості про відповідальних осіб»:

— «Керівник» — зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта (серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) керівника, відомості щодо якого включені до ЄДР, номер телефону, факсу;

— «Головний бухгалтер» — бухгалтер чи інша особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, по якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) номер паспорта (серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), номера телефону, факсу. Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснюється безпосередньо керівником неприбуткової організації, зазначаються дані про керівника неприбуткової організації.

При оприлюдненні установчих документів неприбуткової організації на офіційному вебпорталі Міністерства юстиції України, у полі «Установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» проставляється позначка «х» або «+».

Заява за формою 1-РН засвідчується підписом керівника неприбуткової організації із зазначенням його прізвища, ім’я, по батькові, печаткою (за наявності).

Зазначається дата написання заяви за формою 1-РН.

Відповідно до пункту 6 порядку, заява за формою 1-РН з копіями відповідних документів може бути подана (надіслана) неприбутковою організацією в один із таких способів:

— особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох випадках із документальним підтвердженням особи та її повноважень) або уповноваженою на це особою;

— поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» зі змінами та доповненнями;

— державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або змін до відомостей про юридичну особу. Така заява передається в електронній формі в установленому порядку технічним адміністратором ЄДР до контролюючих органів разом із відомостями про державну реєстрацію створення юридичної особи або змін до відомостей про юридичну особу згідно із згаданим Законом.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області