Відображення у звітності наслідків неправомірного застосування соціальної пільги

Відображення у звітності наслідків неправомірного застосування соціальної пільги

Відповідно до підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 Податкового кодексу України (ПКУ) якщо платник податку порушує норми пункту 169.2 статті 169 ПКУ, внаслідок чого, зокрема, податкова соціальна пільга (ПСП) застосовується також під час отримання інших доходів протягом будь-якого звітного податкового місяця або за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання ПСП за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування ПСП відновлюється. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платник податку може відновити право на застосування ПСП, якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі чого кожний роботодавець нараховує і утримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100 відсотків суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а у разі, коли сума виплати недостатня, — за рахунок наступних виплат. Якщо сума недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку, то такі суми включаються до річної податкової декларації такого платника податку. При цьому право на застосування ПСП відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773).

Нормами згаданого порядку не передбачено відображення у додатку 4ДФ до розрахунку сум штрафних санкцій, які застосовуються до платника податку на доходи фізичних осіб у разі порушення ним норм застосування ПСП.

Отже, якщо роботодавець у поданому додатку 4ДФ до розрахунку за звітний період зазначив ознаку ПСП, надану платнику податку, який не мав права на її застосування, то необхідно провести відповідне коригування показників цього розрахунку та подати уточнюючий додаток 4ДФ до розрахунку за цей період. Коригування показників додатка 4ДФ до розрахунку проводиться за правилами, встановленими пунктом 10 розділу V порядку.

Згідно з пунктом 10 розділу V порядку, для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 указати «1» — на виключення рядка; для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 10 указати «0» — на введення рядка.

Так, в уточнюючому додатку 4ДФ до розрахунку зазначаються два рядки: рядок, який підлягає вилученню з попереднього розрахунку (у графі 9 такого рядка у попередньому додатку 4ДФ до розрахунку відображалася ознака неправомірно наданої ПСП), та новий рядок, який підлягає введенню.

У новому рядку у графі 3а та графі 3 відображаються суми нарахованого та виплаченого доходу (дорівнюють сумам, відображеним у цих же графах рядка на вилучення), у графі 4а — сума вірно нарахованого податку на доходи фізичних осіб (без застосування податкової соціальної пільги), у графі 4 — сума перерахованого податку на доходи фізичних осіб (дорівнює сумі, відображеної у графі 4 рядка на вилучення), у графі 5а та 5 — суми нарахованого та перерахованого військового збору (дорівнюють сумам, відображеним у цих же графах рядка на вилучення), у графі 6 — ознака доходу «101», у графі 9 — прочерк, у графі 10 — проставляється «0» (ознака рядка на введення).

Сума утриманої недоплати, перерахована до бюджету, відображається у додатку 4ДФ до розрахунку за звітний період, в якому це перерахування фактично відбулося.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області