Нарахування юридичними особами зі статусом резидента Дія Сіті єдиного внеску за трудовими договорами і гіг-контрактами з найманими працівниками не з початку місяця

Нарахування юридичними особами зі статусом резидента Дія Сіті єдиного внеску за трудовими договорами і гіг-контрактами з найманими працівниками не з початку місяця

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до частини 14 прим.1 статті 8 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для платника — резидента Дія Сіті, який у календарному місяці відповідав вимогам, визначеним пунктом 2 та 3 частини першої, пункту 10 частини другої статті 5 Закону України від 15 липня 2022 року за номером 1667-ІX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» встановлюється:

а) на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року за номером 108/95-ВР «Про оплату праці», — у розмірі мінімального страхового внеску;

б) на суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами, укладеними у порядку, передбаченому Законом за номером 1667, — у розмірі мінімального страхового внеску.

Крім того, згідно з частиною першою статті 5 Закону за номером 1667 резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, зареєстрована на території України в установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності, яка відповідає всім таким вимогам, зокрема:

1) здійснює один або кілька видів діяльності, визначених частиною четвертою цієї статті, що вказано у її статуті та/або відомостях про неї, що містяться у Єдиному державному реєстрі;

2) розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус резидента Дія Сіті, кожного календарного місяця становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на перше число відповідного календарного місяця;

3) середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця, починаючи з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менше дев’яти осіб;

4) сума кваліфікованого доходу юридичної особи, отриманого за перших три календарних місяці, наступні за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми загального доходу юридичної особи за той самий період (за наявності загального доходу);

5) щодо юридичної особи відсутні обставини, передбачені частиною другою статті 5 Закону за номером 1667.

Базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону за номером 108, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (стаття 7 Закону за номером 2464).

При цьому відповідно до частини п’ятої статті 8 Закону за номером 2464 єдиний внесок для платників, зазначених у його статті 4, встановлюється у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 Закону за номером 2464 бази нарахування єдиного внеску.

Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам із джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, встановлена цією частиною, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Враховуючи сказане, юридична особа, яка відповідає вимогам, визначеним частиною першою статті 5 Закону за номером 1667, та отримала статус резидента Дія Сіті не з початку місяця, нараховує єдиний внесок за такий місяць з дотриманням вимог частини п’ятої статті 8 Закону за номером 2464. Тобто за місяць, в якому юридична особа набула статус резидента Дія Сіті, єдиний внесок за найманих працівників сплачується на загальних підставах.

Разом із тим сплата єдиного внеску у розмірах, встановлених пунктами «а» та «б» частини 14 прим.1 статті 8 Закону за номером 2464, здійснюється резидентом Дія Сіті з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті. При цьому, якщо юридичною особою у період її перебування у статусі резидента Дія Сіті залучаються нові працівники, то сплата єдиного внеску за таких працівників здійснюється у порядку, визначеному пунктами «а» та «б» частини 14 прим.1 статті 8 Закону за номером 2464 за умови дотримання таким резидентом Дія Сіті вимог, установлених пунктами 2 та 3 частини першої статті 5 Закону за номером 1667.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області