Ознака доходу у додатку 4ДФ до розрахунку: відображаємо дохід спеціаліста Дія Сіті, що виплачується на його користь у вигляді допомоги з тимчасової втрати працездатності

Ознака доходу у додатку 4ДФ до розрахунку: відображаємо дохід спеціаліста Дія Сіті, що виплачується на його користь у вигляді допомоги з тимчасової втрати працездатності

Особливості оподаткування доходів спеціалістів резидентів Дія Сіті встановлені пунктом 170.14 прим.1 статті 170 Податкового кодексу України (ПКУ), відповідно до підпункту 170.14 прим.1.1 якого податковим агентом платника податку — спеціаліста резидента Дія Сіті під час нарахування (виплати) на його користь доходів у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами чи у зв’язку з виконанням гіг-контракту, укладеного у порядку, передбаченому Законом України від 15 липня 2021 року за номером 1667-ІХ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», є резиденти Дія Сіті. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктами «а»—«в» підпункту 170.14 прим.1.2 пункту 170.14 прим.1 статті 170 ПКУ за ставкою 5 відсотків, визначеною пунктом 167.2 статті 167 ПКУ, оподатковуються доходи платника податку — спеціаліста резидента Дія Сіті, що виплачуються на його користь резидентом Дія Сіті у вигляді: заробітної плати; винагороди за гіг-контрактом, укладеним у порядку, передбаченому Законом за номером 1667, у тому числі винагороди за створення та перехід прав на твори, створені за замовленням; авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори.

Статтею 2 Закону України від 24 березня 1995 року за номером 108/95-ВР «Про оплату праці» визначено структуру заробітної плати, до якої включаються основна заробітна плата; додаткова заробітна плата; інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

При цьому, згідно з пунктом 3.2 розділу III Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року за номером 5, допомога з тимчасової непрацездатності відноситься до інших виплат, що не належать до фонду оплати праці.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб податком на доходи фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ, відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 якого передбачено винятки, за якими отримані доходи платника податку не включаються до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Однак винятки, передбачені підпунктом 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 ПКУ, не поширюються на виплату заробітної плати, грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку) та виплату, пов’язану з тимчасовою втратою працездатності.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, інші доходи, крім зазначених у статті 165 ПКУ (підпункту 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 ПКУ).

Оскільки дохід у вигляді допомоги з тимчасової втрати працездатності (лікарняні) не включається до складу заробітної плати, то оподаткування такого доходу здійснюється у загальному порядку, визначеному розділом IV ПКУ, тобто за ставкою податку на доходи фізичних осіб 18 відсотків, визначеною пунктом 167.1 статті 167 ПКУ.

Наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 затверджено форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Згідно з Довідником ознак доходів фізичних осіб, наведеним у додатку 2 до порядку за номером 4, сума допомоги з тимчасової непрацездатності відображається податковим агентом у додатку 4ДФ до розрахунку за ознакою доходу — «127».

Враховуючи сказане, дохід спеціаліста Дія Сіті, що виплачується на його користь у вигляді допомоги з тимчасової втрати працездатності (лікарняний), відображається у додатку 4ДФ до розрахунку за ознакою доходу «127».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області