Сума списаної кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, включається до доходу платника єдиного податку третьої групи з особливостями оподаткування на період дії воєнного стану

Сума списаної кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, включається до доходу платника єдиного податку третьої групи з особливостями оподаткування на період дії воєнного стану

Пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) встановлено, що тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, положення розділу XIV ПКУ застосовуються з урахуванням особливостей визначених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, встановлюється у розмірі 2 відсотків доходу, визначеного відповідно до статті 292 ПКУ.

Для юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи доходом є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 ПКУ.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Водночас пунктом 292.13 статті 292 ПКУ визначено, що дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 ПКУ.

Юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 ПКУ.

Юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи відповідно до третього абзацу пункту 44.2 статті 44 ПКУ ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об’єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до першого абзацу пункту 5 та пункту 15 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року за номером 290, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Доходом визнається сума зобов’язання, яке не підлягає погашенню.

Пунктом 5 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року за номером 20 визначено, що зобов’язання визначається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Таким чином, сума списаної кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності включається до доходу юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи, яка обрала особливості оподаткування на період дії воєнного стану.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області