Чи можна повторно перейти на сплату єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу

Чи можна повторно перейти на сплату єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу

Відповідно до першого абзацу підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України (ПКУ) суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контрольного органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308.

Пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що тимчасово, з першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, положення розділу XIV ПКУ застосовуються з урахуванням особливостей визначених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Підпунктом 9.8 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником з особливостями, встановленими пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, суб’єкт господарювання подає до контрольного органу заяву. При цьому до неї не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи з особливостями, встановленими пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ:

з першого квітня 2022 року — при поданні заяви до першого квітня 2022 року;

з наступного робочого дня після подання заяви — при її поданні починаючи з першого квітня 2022 року.

Згідно з підпунктом 9.9 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Платник податку має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення.

Таким чином, фізична особа-підприємець — платник єдиного податку протягом поточного року після самостійного повернення на групу платника єдиного податку (ставку єдиного податку), на якій вона перебувала до обрання ставки 2 відсотки доходу, має право знову перейти на сплату єдиного податку за ставкою 2 відсотки.

Слід зазначити, що, фізична особа-підприємець, яка у поточному році була платником єдиного податку (у тому числі за ставкою 2 відсотки доходу) та перейшла на сплату інших податків і зборів (загальну систему оподаткування), не може повернутися протягом цього року на спрощену систему оподаткування (у тому числі за ставкою 2 відсотки), оскільки вона вже скористалася своїм правом на застосування спрощеної системи оподаткування у поточному році.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області