Щодо особливостей переходу резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах на сплату податку на прибуток підприємств на загальних підставах

Щодо особливостей переходу резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах на сплату податку на прибуток підприємств на загальних підставах

Відповідно до підпункту 137.10.8 пункту 137.10 статті 137 Податкового кодексу України (ПКУ) платник податку, який був резидентом Дія Сіті — платником податку на особливих умовах, зобов’язаний перейти до сплати податку на прибуток підприємств на загальних підставах, починаючи з:

а) першого числа року, наступного за податковим (звітним) роком, в якому резидент Дія Сіті не відповідав вимогам пункту 4 частини першої статті 5 Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», незалежно від дати внесення до реєстру Дія Сіті запису про втрату платником податку статусу резидента Дія Сіті;

б) першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому до реєстру Дія Сіті внесено запис про втрату платником податку статусу резидента Дія Сіті з інших підстав, передбачених Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Таким чином, для резидентів Дія Сіті — платників податку на особливих умовах ПКУ встановлює обов’язок перейти на сплату податку на прибуток підприємств на загальних підставах у разі наявності підстав, визначених у підпункті 137.10.8 пункту 137.10 статті 137 ПКУ. При цьому залежно від встановлених обставин перехід на сплату податку на прибуток підприємств на загальних підставах може здійснюватися як з першого числа року, так і з першого числа податкового кварталу.

Водночас ПКУ не обмежує право резидентів Дія Сіті — платників податку на особливих умовах повернутися на сплату податку на прибуток підприємств на загальних підставах у випадках, які не визначені у підпунктах 137.10.8 пункту 137.10 статті 137 ПКУ, у тому числі з першого числа податкового кварталу.

Податківці також звернули увагу, що особливості відмови від оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах встановлено у пункті 141.10 статті 141 ПКУ. Зокрема, згідно з підпунктом 141.10.4 пункту 141.10 статті 141 ПКУ для відмови від оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах резидент Дія Сіті не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного року подає до контрольного органу за своєю адресою засобами електронного зв’язку заяву в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Податківці також зазначили, що відповідно до пункту 141.10 статті 141 ПКУ для переходу юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах або відмови від такого оподаткування така юридична особа повинна подати заяву про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування. Форму заяви затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17 березня 2022 року за номером 99.

Необхідно врахувати, що заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу та у разі відмови від оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах з початку нового року — не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного року.

Щодо подання податкової декларації з податку на прибуток резидента Дія Сіті — платника податку на прибуток на особливих умовах, який з II кварталу перейшов на сплату податку на прибуток на загальних підставах та продовжує перебувати в реєстрі Дія Сіті

Особливості обчислення та сплати податку на прибуток підприємств резидентами Дія Сіті — платниками податку на прибуток на особливих умовах встановлено пунктом 137.10 статті 137 ПКУ.

Так, згідно з підпунктом 137.10.3 пункту 137.10 статті 137 ПКУ для резидентів Дія Сіті — платників податку на прибуток на особливих умовах базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік.

Разом із цим у разі переходу резидента Дія Сіті — платника податку на прибуток на особливих умовах на сплату податку на прибуток на загальних підставах слід врахувати таке.

У разі, якщо у платника податку за попередній річний звітний період дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) не перевищував 40 мільйонів гривень, такий платник податку після переходу на загальну систему оподаткування застосовує річний податковий (звітний) період та відповідно такий платник податку подає річну податкову декларацію з податку на прибуток, яка складається наростаючим підсумком з початку року та у якій окремо відображаються показники як за період сплати на прибуток на особливих умовах, так і за період сплати на прибуток на загальних підставах.

Проте у разі, якщо у платника податку за попередній річний звітний період дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) перевищує 40 мільйонів гривень, такий платник податку після переходу на загальну систему оподаткування застосовує квартальний податковий (звітний) період та відповідно платник податку повинен подати податкову декларацію з податку на прибуток за відповідний звітний (податковий) період — півріччя звітного року, у якому платник перебуває на загальних підставах оподаткування, яка складається наростаючим підсумком та у якій відображаються показники як за період сплати податку на прибуток на особливих умовах, так і за період сплати податку на прибуток на загальних підставах.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області