Дотримуйтеся строків подання необхідних документів

Дотримуйтеся строків подання необхідних документів

Підпунктом 14.1.235 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначено, що сільськогосподарський товаровиробник це — юридична особа незалежно від організаційно-правової форми або фізична особа — підприємець, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власно-виробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Сільськогосподарські товаровиробники — юридичні особи, які обирають спрощену систему оподаткування та реєструються платниками єдиного податку четвертої групи, для включення до Реєстру платників єдиного податку четвертої групи повинні відповідати таким вимогам:

— мати сільськогосподарські угіддя, та/або землі водного фонду, що перебувають у власності сільськогосподарського товаровиробника або надані йому в користування, у тому числі на умовах оренди, які складають об’єкт оподаткування єдиного податку четвертої групи (пункт 292 прим.1.1 статті 292 прим.1 Кодексу);

— частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (підпункт «а» підпункту 4 пункту 291.4 статті 291);

— відсутність податкового боргу станом на 1 січня базового (звітного) року (підпункт 291.5 прим.1.3 пункту 291.5 прим.1 статті 291);

— подання не пізніше 20 лютого загальної та звітної податкові декларації з єдиного податку четвертої групи з додатками: розрахунком частки сільськогосподарського товаровиробництва та відомостями (довідкою) про наявність земельних ділянок (підпункт 298.8.1 пункту 298.8 статті 298).

Саме подання загальної та звітної податкових декларацій з єдиного податку четвертої групи з додатками не пізніше 20 лютого є підставою для розгляду питання щодо можливості переходу сільськогосподарського товаровиробника на спрощену систему оподаткування та реєстрації платником єдиного податку четвертої групи.

Рішення про включення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру платників єдиного податку четвертої групи приймається після перевірки дотримання зазначених вимог обрання спрощеної системи, а також камеральної перевірки поданих податкових декларацій з єдиного податку четвертої групи, термін проведення якої встановлений пунктом 76.3 статті 76 Кодексу та складає тридцять календарних днів.

Отже контролюючий орган за місцем обліку (місцезнаходженням) юридичної особи надає письмову вмотивовану відмову в реєстрації платником єдиного податку четвертої групи та включення до Реєстру платників єдиного податку четвертої групи протягом тридцяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкових декларацій з єдиного податку четвертої групи.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області