Нюанси перереєстрації неприбуткової організації

Нюанси перереєстрації неприбуткової організації

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 року за номером 440 зі змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 14 порядку при зміні організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) до контролюючого органу подається реєстраційна заява з позначкою «зміни», до якої додаються копії документів відповідно до пункту 6 порядку. Заява та копії документів повинні бути подані протягом тридцяти календарних днів із дня державної реєстрації таких змін, а в разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється, протягом тридцяти календарних днів із моменту виникнення зазначених у пункті 14 порядку обставин.

Пунктом 6 порядку встановлено, що для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до порядку і засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», а житлово-будівельні кооперативи також засвідчені підписом керівника або представника такого кооперативу та скріплені печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Неприбуткові організації, що діють на підставі установчих документів організації вищого рівня, відповідно до закону подають разом із реєстраційною заявою за формою 1-РН згідно з додатком 1 до порядку засвідчену підписом керівника або представника такої організації та скріплену печаткою (за наявності) копію документа, який підтверджує включення до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої організації вищого рівня.

Реєстраційна заява та копії зазначених документів можуть бути подані (надіслані) неприбутковою організацією в один із таких способів:

— особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох випадках із документальним підтвердженням особи та її повноважень) або уповноваженою на це особою;

— поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до згаданого Закону;

— державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або змін до відомостей про юридичну особу. Така заява передається в електронній формі в установленому порядку технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань до контролюючих органів разом із відомостями про державну реєстрацію створення юридичної особи або змін до відомостей про юридичну особу згідно із Законом.

Розгляд реєстраційної заяви з позначкою «зміни» здійснюється контролюючим органом у порядку, визначеному, зокрема, пунктом 8 порядку (пункт 15 порядку).

Відповідно до пункту 8 за результатами розгляду реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, протягом трьох робочих днів із дня їх отримання контролюючим органом приймається рішення, зокрема, про включення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні) неприбуткової організації до реєстру.

За відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів із дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, внести до реєстру відповідний запис про включення (повторне включення) такої неприбуткової організації до реєстру, присвоєння (зміну) ознаки неприбутковості.

За наявності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості або для виключення неприбуткової організації з реєстру контролюючим органом готується відповідне рішення за формою згідно з додатком 2 до порядку в двох примірниках, один з яких вручається такій організації в порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України, а другий залишається в контролюючому органі.

Після отримання рішення про відмову у включенні (повторному включенні) до реєстру неприбуткова організація може усунути недоліки та повторно подати документи до контролюючого органу відповідно до пункту 6 порядку, не змінюючи при цьому положення установчих документів, до яких контролюючим органом не висловлено зауважень. Повторно надіслана реєстраційна заява розглядається в строки, зазначені в першому абзаці пункту 8 порядку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області