Своєчасно сплачуйте єдиний внесок

Своєчасно сплачуйте єдиний внесок

Відповідно до пункту 31.1 статті 31 Податкового кодексу України строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов’язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно.

Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, ним установлених (пункт 57.1 статті).

Пунктом 31.3 статті 31 визначено, що строк сплати податку та збору встановлюється відповідно до податкового законодавства для кожного податку окремо. Зміна платником податку, податковим агентом або представником платника податку чи контролюючим органом встановленого строку сплати податку та збору забороняється, крім випадків, передбачених Кодексом.

Зміна строку сплати податку та збору здійснюється шляхом перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати податку та збору або його частини на більш пізній строк (пункт 32.1 статті).

Пунктом же 32.2 визначено, що зміна строку сплати податку здійснюється у формі:

— відстрочки;

— розстрочки.

Підпунктом 49.20 статті 49 установлено: якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Граничні строки подання податкової декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені Податковим кодексом. Причому окремої норми щодо перенесення граничного терміну сплати податкового зобов’язання не передбачено.

Тобто граничні терміни сплати податків і зборів (крім єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) не переносяться, якщо останній день строку їх сплати припадає на вихідний або святковий день, а також у зв’язку з перенесенням термінів подання податкових декларацій. Тому податкові зобов’язання необхідно сплатити напередодні встановленого граничного терміну.

Варто також зауважити, що особливості сплати ЄВ встановлені Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області