Отримали дохід під час лікарняного — сплатіть єдиний податок

Отримали дохід під час лікарняного — сплатіть єдиний податок

Відповідно до пункту 295.5 статті 295 Податкового кодексу України (ПКУ) платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою в довільній формі (підпункт 298.3.2 пункту 298.3 статті 298 ПКУ).

Згідно з пунктом 292.1 статті 292 ПКУ доходом платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Відповідно до пункту 296.1 статті 296 ПКУ платники єдиного податку ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1—296.1.3.

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 579.

Відповідно до вимог його пункту 5 записи в книгах обліку доходів виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема, про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою. Крім цього, пунктом 6 згаданого порядку передбачено, що у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги.

Враховуючи сказане, вся сума доходу, отриманого під час відпустки або хвороби фізичною особою-підприємцем — платником єдиного податку, в готівковій та безготівковій, матеріальній або нематеріальній формі відображається в книзі обліку доходів та декларації платника єдиного податку.

При цьому, така фізична особа-підприємець зобов’язана сплатити єдиний податок за ставками та в порядку, визначеному ПКУ.

Окрім того, відповідно до пункту 300.1 статті 300 ПКУ платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до ПКУ за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області