За наявності боргу можуть анулювати реєстрацію платником єдиного податку

За наявності боргу можуть анулювати реєстрацію платником єдиного податку

Відповідно до підпункту 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) податковий борг — сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Погашення податкового боргу — це зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом (підпункт 14.1.152 згаданого пункту 14.1).

Згідно ж із підпунктом 8 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 ПКУ платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ за наявності податкового боргу в розмірі, що перевищує суму, визначену третім абзацом пункту 59.1 статті 59 ПКУ, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів — останнього дня другого з двох послідовних кварталів.

Розмір суми податкового боргу відповідно до третього абзацу пункту 59.1 статті 59 ПКУ, до речі, не повинен перевищувати шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Варто також зазначити, що відповідно до підпункту 3 пункту 299.10 статті 299 ПКУ реєстрація платником єдиного податку може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контрольного органу, зокрема, у випадку, визначеному вже згаданим підпунктом 298.2.3 пункту 298.2.

Платники єдиного податку відповідно до ПКУ несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій (пункт 300.1 статті 300 ПКУ).

Погашення податкового боргу після анулювання реєстрації платника єдиного податку здійснюється в порядку, встановленому главою 9 розділу II ПКУ (пункт 299.12 статті 299 ПКУ).

За порушення законів із питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, застосовується, зокрема, і фінансова відповідальність (пункт 111.1 статті 111 ПКУ). У вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені (пункт 111.2 статті 111 ПКУ). Порядок же нарахування пені визначений статтею 129 ПКУ.

Тобто за наявності в платника єдиного податку на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів податкового боргу, загальна сума якого перевищує шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян він зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів або реєстрація платником єдиного податку може бути анульована за рішенням контрольного органу шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку.

Окрім того, з урахуванням вимог статті 129 ПКУ, при несвоєчасній сплаті єдиного податку фізичними особами-підприємцями першої-третьої груп контрольним органом нараховується пеня.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області