Звіти про використання доходів неприбуткової організації

Звіти про використання доходів неприбуткової організації

Відповідно до дев’ятого абзацу пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України (ПКУ) неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 ПКУ, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та річну фінансову звітність. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 133.4.7 пункту 133.4 встановлено, що для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам пункту 133.4 та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлюється річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених підпунктом 133.4.3.

Податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює, зокрема, календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4—49.18.5 пункту 49.18 статті 49 ПКУ — протягом шістдесяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (підпункт 49.18.3).

Поряд із цим підпунктом 133.4.3 пункту 133.4 статті 133 ПКУ встановлено, що при недотриманні неприбутковою організацією вимог, визначених пунктом 133.4, а для релігійної організації — вимог, визначених другим абзацом підпунктів 133.4.1—133.4.2, така неприбуткова організація зобов’язана подати в строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Неприбуткова організація виключається контрольним органом із Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток із першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому вчинено порушення.

За період із першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому вчинено порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контрольного органу податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

Із наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому розділом ІІІ ПКУ для платників податку на прибуток.

Тобто неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, що відповідають вимогам, встановленим у пункті 133.4 статті 133 ПКУ, зокрема, внесені контрольним органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій, звіт подається за базовий звітний (податковий) рік протягом шістдесяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області