Інформація про отримані доходи та сплачені податки

Інформація про отримані доходи та сплачені податки

Відповідно до пункту 63.5 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ) всі фізичні особи — платники податків та зборів реєструються у контрольних органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків у порядку, визначеному ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До інформаційної бази Державного реєстру включаються, зокрема, такі дані про фізичних осіб: джерела отримання доходів, об’єкти оподаткування, сума нарахованих та/або отриманих доходів, сума нарахованих та/або сплачених податків.

Внесення інформації до баз даних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем та її опрацювання здійснюються контрольним органом, визначеним підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 ПКУ, а також контрольним органом, визначеним підпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статті 41 ПКУ, в порядку інформаційної взаємодії відповідно до пункту 41.2 статті 41 ПКУ.

Згідно з пунктом 51.1 статті 51 ПКУ платники податків, у тому числі податкові агенти, зобов’язані подавати контрольним органам у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з розбивкою по місяцях звітного кварталу.

Наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року №773) затверджені форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

При цьому особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів зобов’язані подавати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, розрахунок до контрольного органу за основним місцем обліку.

Уточнюючий розрахунок із додатком 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» подається після закінчення граничного строку подання для відповідного звітного (податкового) періоду з даними про уточнення в сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору та/або реквізитах.

Відповідно до пункту 14 додатка 7 до Регламенту комп’ютерної обробки податкової звітності, звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншої звітності в органах ДФС, затвердженого наказом Державної фіскальної служби України від 4 серпня 2017 року за номером  515, визначений термін внесення даних розрахунку до Центральної бази даних — протягом дев’яти робочих днів після граничного строку подання такого розрахунку (внесення даних уточнюючого розрахунку — у найкоротші терміни).

Порядок отримання відомостей із Державного реєстру про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків установлений Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822.

Для отримання відомостей про себе з державного реєстру фізична особа звертається особисто або через представника до контрольного органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контрольного органу у разі, якщо фізична особа тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання, подає документ, що посвідчує особу, та заяву щодо отримання відомостей із державного реєстру про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за формою №10ДР (додаток 14 до положення). Представник додає до заяви за формою №10ДР довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей із державного реєстру, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (із чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя (перший абзац пункту 4 розділу X положення).

Окрім того, фізична особа може отримати відомості з державного реєстру за допомогою електронних сервісів Державної податкової служби України в один із таких способів:

— у разі подання запиту щодо отримання відомостей із державного реєстру в електронному вигляді засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua та через офіційний вебпортал ДПС, інформація надається засобами цієї системи;

— у разі подання запиту до «Єдиного вікна подання електронної звітності», програмне забезпечення якого розміщено на офіційному вебпорталі ДПС у розділі «Електронна звітність», інформація направляється на електронну адресу фізичної особи — платника податків.

При цьому, відомості з державного реєстру надаються за останні три роки (поквартально), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 50 днів після його закінчення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області