Реєстрація у ДРФО малолітніх

Реєстрація у ДРФО малолітніх

Відповідно до пункту 70.5 статті 70 Податкового кодексу України та пункту 1 розділу VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822, фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (ДРФО), зобов’язана особисто або через представника подати до відповідного контрольного органу облікову картку фізичної особи — платника податків за формою №1ДР (додаток 2 до згаданого положення), яка є водночас заявою для реєстрації у ДРФО, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання (за наявності), громадянство). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Якщо малолітня особа (до чотирнадцяти років) зареєстрована в ДРФО, необхідно подати до відповідного контрольного органу заяву про внесення змін до ДРФО за формою №5ДР (додаток 12) — пункт 1 розділу IX положення.

Облікові картки за формою №1ДР малолітніх осіб (до чотирнадцяти років)/заяви за формою №5ДР подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію (пункт 4 розділу VII та пункт 7 розділу IX положення).

Облікова картка за формою №1ДР/заява за формою №5ДР може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації малолітньої особи у ДРФО/внесення змін до ДРФО (після пред’явлення повертається) та її копії (пункт 3 розділу VII та пункт 1 розділу IX положення).

За бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, може бути виданий її представнику за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації малолітньої особи у ДРФО/внесення змін до ДРФО/видачу документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО (після пред’явлення повертається) та її копії (пункт 9 розділу VII положення).

Враховуючи сказане, для реєстрації малолітньої особи у ДРФО /внесення змін до ДРФО/отримання документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, представнику необхідно подати до контрольного органу такі документи:

облікову картку за формою №1ДР/заяву за формою №5ДР;

копію свідоцтва про народження дитини;

документ, що посвідчує особу довірителя (одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника)), або його ксерокопії (з чітким зображенням);

документ, що підтверджує інформацію про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) довірителя (одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника));

витяг з реєстру територіальної громади про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) дитини подається лише за наявності такого документа або якщо задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) дитини відрізняється від задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків;

довіреність, засвідчену у нотаріальному порядку (одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника)) на проведення реєстрації малолітньої особи у ДРФО та видачу документа, що засвідчує реєстрацію у ДРФО (після пред’явлення повертається) та її копії;

документ, що посвідчує особу такого представника.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області