Включення організацій до реєстру неприбуткових

Включення організацій до реєстру неприбуткових

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до реєстру та виключення з реєстру затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 року за номером 440. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 11 згаданого порядку Реєстр неприбуткових установ та організацій включає ідентифікаційні та реєстраційні відомості про неприбуткові підприємства, установи та організації, зокрема: код згідно з ЄДРПОУ; найменування неприбуткової організації; дату включення неприбуткової організації до реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації; ознаку неприбутковості; дату присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни; дату та номер рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до реєстру або зміну ознаки неприбутковості; дату скасування ознаки неприбутковості; дату та номер рішення про виключення неприбуткової організації з реєстру; найменування та ідентифікаційний код контрольного органу.

Пунктом 13 порядку встановлено, що контрольний орган за результатами моніторингу відомостей, що містяться в реєстрі, а також відомостей щодо найменування неприбуткової організації, інших відомостей, зазначених у реєстраційній заяві, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо неприбуткових організацій, вносить відповідні зміни до ідентифікаційних та реєстраційних відомостей про неприбуткову організацію, що містяться в реєстрі. У разі встановлення підстав для зміни ознаки неприбутковості контрольний орган вносить відповідні записи (зміни) до реєстру.

Відповідно до пункту 14 порядку у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) до контрольного органу подається реєстраційна заява з позначкою «зміни», до якої додаються копії документів відповідно до пункту 6 порядку. Заява та копії документів повинні бути подані протягом десяти календарних днів із дня державної реєстрації таких змін, а у разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється, протягом десяти календарних днів із моменту виникнення зазначених у цьому пункті обставин.

Отже, неприбуткова організація має подати за основним місцем обліку реєстраційну заяву за формою №1-РН із позначкою «зміни» у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону).

Інформація про зміну місцезнаходження неприбуткової організації, яка пов’язана зі зміною адміністративного району, або про зміну керівника такої організації оновлюється в контрольних органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області