Чи має право юридична особа на спрощеній системі оподаткування здійснювати операції з продажу цінних паперів та корпоративних прав

Чи має право юридична особа на спрощеній системі оподаткування здійснювати операції з продажу цінних паперів та корпоративних прав

Пунктом 291.5 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ) визначені види діяльності, при здійсненні яких суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп, це зокрема діяльність у сфері фінансового посередництва та діяльність з управління підприємствами. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктами 4, 5 частини першої статті 1 Закону України від 12 липня 2001 року за номером 2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» зі змінами та доповненнями фінансові активи — кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів. Фінансовими послугами є операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, — і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Відповідно до третього абзацу статті 333 Господарського кодексу України фінансове посередництво — діяльність, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, окрім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями.

Корпоративними правами є права особи, частка якої визначається в статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (підпункт 14.1.90 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Участь у формуванні статутного капіталу іншої юридичної особи є господарською операцією з придбання корпоративних прав, тобто здійсненням прямих фінансових інвестицій (підпункт 14.1.81 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Умовою, за якою суб’єкт господарювання не може бути на спрощеній системі оподаткування, є обрані цим суб’єктом види діяльності, зазначені у підпункті 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 ПКУ, які заявлені ним при державній реєстрації.

Якщо здійснення операції з продажу цінних паперів та корпоративних прав не є обраними видами діяльності, то такі разові господарські операції не є підставою для переходу на загальну систему оподаткування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області