Реалізацію проєктів, що фінансуються НАТО, звільнено від ПДВ

Реалізацію проєктів, що фінансуються НАТО, звільнено від ПДВ

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що з метою застосування норм Податкового кодексу України в частині оподаткування ПДВ, враховуючи положення Угоди між урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні, ратифікованої Законом України від 4 лютого 2016 року за номером 989-VIII, ДПС України надала роз’яснення щодо особливостей звільнення від оподаткування ПДВ операцій, які здійснюються у рамках реалізації проектів, що фінансуються НАТО.

Відповідно до статті 1 угоди:

— проєкт, що фінансується НАТО означає будь-який проєкт або діяльність, у тому числі, але не обмежуючись, науковою, із залученням громадянського суспільства, технічною допомогою або науково-дослідними проєктами, які фінансуються НАТО, чи то в рамках програми «Наука заради миру і безпеки», трастового фонду або іншим чином;

— реципієнт означає будь-яку юридичну або фізичну особу, розташовану або яка проживає в Україні, яка одержує кошти та/або обладнання в рамках проєкту, що фінансується НАТО.

Згідно зі статтями 7, 25 і 26 угоди персонал представництва НАТО звільняється від податків та може ввозити товари для особистого користування без будь-яких обмежень та стягнення будь-яких податків, митних платежів та інших зборів будь-якого характеру, в тій мірі, в якій такі привілеї та імунітети не надаються вже передбаченими відповідно до статті 6 угоди.

Проєкти, що фінансуються НАТО, в тому числі їхні активи, доходи та інше майно (яким володіє реципієнт або інша особа від імені реципієнта) звільняються від:

— усіх прямих і непрямих податків; разом із тим ні НАТО, ні реципієнт не будуть претендувати на звільнення від податків і платежів, які пов’язані з оплатою комунальних послуг;

— усіх митних та інших зборів і кількісних обмежень на ввезення та вивезення щодо товарів, які ввозяться або вивозяться у зв’язку з або на підтримку проєкту, що фінансується НАТО; товари, що ввозяться відповідно до цього звільнення не повинні відчужуватися шляхом їх продажу або дарування в Україні, за виключенням умов, затверджених урядом України;

— усіх митних зборів та інших зборів та/або кількісних обмежень на ввезення та вивезення щодо публікацій, пов’язаних з проєктом, що фінансується НАТО.

Реципієнтам дозволяється укладати прямі контракти на придбання товарів, послуг і будівництва з будь-якого джерела всередині і за межами України щодо проєкту, що фінансується НАТО. Такі контракти, товари, послуги і будівництво не підлягають сплаті мит, податків, податку на додану вартість та інших платежів в Україні. Товари, послуги і будівництво, набуті відповідно до цього положення, не повинні відчужуватися шляхом їх продажу або дарування в Україні, за виключенням умов, затверджених урядом України.

Отже, за умови дотримання вимог, визначених угодою та Податковим кодексом України, звільненню від оподаткування ПДВ підлягатимуть операції з постачання товарів/послуг у рамках реалізації проєктів, що фінансуються НАТО, у тому числі прямих контрактів на придбання товарів, послуг і будівництва з будь-якого джерела всередині і за межами України щодо проектів, які фінансуються НАТО.

За такими звільненими від оподаткування ПДВ операціями постачальники (платники ПДВ) зобов’язані складати податкові накладні та реєструвати їх в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни з урахуванням вимог, встановлених нормами статті 201 розділу V ПКУ та положеннями Порядку заповнення податкової накладної затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307.

Більш детально про це йдеться в листі ДПС України від 29 квітня 2021 року за номером 10196/7/99-00-21-03-02-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області