Відображення авансової оплати за товари, які звільнено від оподаткування

Відображення авансової оплати за товари, які звільнено від оподаткування

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року за номером 21. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До податкової декларації з ПДВ вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

У складі декларації подаються передбачені згаданим порядком додатки (за наявності подій, які підлягають відображенню у них).

Відповідно до підпункту 6 пункту 3 розділу V порядку в рядку 5 декларації вказуються, зокрема, обсяги операцій із постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197 Податкового кодексу України (ПКУ), тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX ПКУ та звільнених відповідно до міжнародних договорів (угод) та коригування за такими операціями.

У рядку 5.1 (з рядка 5) вказуються обсяги операцій (з урахуванням коригування), які звільнені від оподаткування (розділ V ПКУ, підрозділ 2 розділу XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)). Коригування обсягів за такими операціями окремо відображається у рядку 5.1.1.

Для платників податку, які заповнюють рядок 5, та підприємств (організацій) осіб з інвалідністю обов’язковим є подання додатка 5 «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю».

Відомості про суми ПДВ, не сплаченого платником податку до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, розраховані у порядку, визначеному розділом V прим.1 порядку, зазначаються у таблиці 2 додатка 5 за операціями, звільненими від оподаткування податком, відповідно до коду пільги, визначеного згідно з довідником пільг.

При цьому у графі 4 таблиці 2 додатка 5 до декларації вказується сума податку, не сплачена до бюджету у звітному (податковому) періоді у зв’язку з отриманням податкової пільги, розрахунок якої здійснюється окремо для кожної з податкових пільг відповідно до вимог пункту 3 розділу V прим.1 порядку без наростаючого підсумку з початку звітного року.

У графі 5 таблиці 2 додатка 5 до декларації зазначається обсяг звільнених від оподаткування операцій із постачання товарів/послуг. Згідно з приміткою до таблиці 2 додатка 5 значення графи 5 рядка «Усього ***» переноситься до рядків 5 та 5.1 декларації. Таким чином, значення графи 5 рядка «Усього ***» таблиці 2 додатка 5 повинно відповідати значенню рядка 5.1 декларації, яке включається, у тому числі, до рядка 5 декларації.

У графах 6—9 таблиці 2 додатка 5 до декларації відображаються обсяги операцій із придбання (як у поточному так і попередніх звітних (податкових) періодах) товарів/послуг, за ставками 20, 7, 0 або 14 відсотків, які у поточному звітному (податковому) періоді використані в пільгових операціях із постачання товарів/послуг. Згаданим порядком не визначено відповідність значення граф 6—9 таблиці 2 додатка 5 показникам значень певних рядків декларації.

Таким чином, при отриманні авансової оплати від покупця за товари/послуги, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ, якщо придбання/виготовлення товарів/послуг, які будуть використані в таких звільнених від оподаткування ПДВ операціях, буде здійснено у наступних звітних періодах, при заповненні таблиці 2 додатка 5 до декларації платник податку у розрізі податкових пільг, визначених згідно з довідником пільг, зазначає суму податку, не сплачену до бюджету у звітному (податковому) періоді у зв’язку з отриманням податкової пільги та обсяг звільнених від оподаткування операцій. При цьому, оскільки придбання/виготовлення товарів/послуг, які будуть використанні в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ, за які отримано аванс, буде здійснено у наступних звітних періодах, графи 6—9 таблиці 2 додатка 5 не підлягають заповненню.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області