Повторна реєстрація платником єдиного податку четвертої групи сільськогосподарського товаровиробника

Повторна реєстрація платником єдиного податку четвертої групи сільськогосподарського товаровиробника

Відповідно до підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ) до платників єдиного податку, які відносяться до четвертої групи — сільськогосподарські товаровиробники, належать юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, в яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування або відмови від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку четвертої групи здійснюється відповідно до підпунктів 298.8.1—298.8.8 пункту 298.8 статті 298 ПКУ.

Сільськогосподарські товаровиробники (юридичні особи) для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають не пізніше 20 лютого поточного року документи, перелік яких визначено у підпункті 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 ПКУ.

Платники єдиного податку четвертої групи можуть самостійно перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому подано відповідну заяву у порядку згідно з пунктом 298.2 статті 298 ПКУ, за умови сплати податку за поточний рік у розмірі, що розраховується виходячи з 25-відсоткової річної суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на четвертій групі платників єдиного податку.

Підпунктом 298.8.8 пункту 298.8 статті 298 ПКУ визначено, що сільськогосподарський товаровиробник повторно може бути включений до четвертої групи платників єдиного податку не раніше ніж через два календарні роки після його переходу на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або анулювання його попередньої реєстрації платником єдиного податку четвертої групи. Норми підпункту 298.8.8 пункту 298.8 статті 298 ПКУ не застосовуються при анулюванні реєстрації платником єдиного податку четвертої групи юридичної особи за ініціативою контрольного органу.

Згідно з пунктом 299.10 статті 299 ПКУ реєстрація платника єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контрольного органу у разі:

— подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, — в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

— припинення юридичної особи (крім перетворення) відповідно до закону — в день отримання відповідним контрольним органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

— якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва юридичної особи платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків;

— якщо платником єдиного податку четвертої групи не подано податкову звітність, передбачену підпунктом 295.9.1 пункту 295.9 статті 295 ПКУ та підпунктом 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 ПКУ.

При виявленні відповідним контрольним органом під час проведення виїзних документальних перевірок платника єдиного податку четвертої групи невідповідності вимогам підпункту 4 пункту 291.4 та пункту 291.5 прим.1 статті 291 ПКУ у податковому (звітному) році або у попередніх періодах, такому платнику за такі періоди нараховуються податки та збори, від сплати яких він звільнявся як платник єдиного податку четвертої групи, та штрафні (фінансові) санкції (штрафи), передбачені главою 11 розділу II ПКУ. Такий платник податку зобов’язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування, починаючи з наступного місяця після місяця, в якому встановлено таке порушення (другий абзац пункту 299.11 статті 299 ПКУ).

Отже, якщо сільськогосподарському товаровиробнику (юридичній особі) було анульовано за ініціативою контрольного органу реєстрацію платника єдиного податку четвертої групи на підставі рішення контрольного органу, яке надано такій особі у письмовій формі за підписом керівника контрольного органу з обов’язковим зазначенням підстав для анулювання реєстрації платника єдиного податку, то з першого січня наступного року сільськогосподарський товаровиробник (юридична особа) може бути повторно включена до четвертої групи платників єдиного податку, за умови відповідності вимогам підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 ПКУ та подання до контрольного органу не пізніше 20 лютого податкової звітності, передбаченої підпунктом 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області