Нарахування ПДФО із заробітної плати нерезидента, виплаченої в іноземній валюті

Нарахування ПДФО із заробітної плати нерезидента, виплаченої в іноземній валюті

Валютні операції здійснюються без обмежень відповідно до законодавства України, крім випадків, встановлених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання взятих Україною зобов’язань за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також випадків запровадження Національним банком України (НБУ) відповідно до Закону України за номером 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 року заходів захисту. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Норми визначені частиною першою статті 4 згаданого Закону.

Усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні, крім розрахунків, визначених частиною другою статті 5 цього Закону (частина друга статті 5 Закону).

Згідно з частиною четвертою статті 5 Закону порядок проведення розрахунків за валютними операціями визначається НБУ.

Відповідно до пункту 52 розділу VI Положення «Про здійснення операцій із валютними цінностями», затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року за номером 2,  дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні та представництва міжнародних організацій на території України мають право здійснювати розрахунки в готівковій іноземній валюті, одержаної з власних поточних рахунків, для оплати праці (включаючи доплати, надбавки, премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати) власним співробітникам, якщо останні не є громадянами України або не проживають у ній постійно та акредитовані в Міністерстві закордонних справ України.

Пунктом 124 розділу Х Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від за номером 5, установлено, що за поточними рахунками в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб — нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю (уключаючи представництва іноземних банків), установ (груп управління програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги) здійснюються операції, що не суперечать вимогам законодавства, зокрема, з оплати праці (включаючи доплати, надбавки, премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати) працівникам офіційних представництв, якщо такі працівники не є громадянами України/не проживають в ній постійно та акредитовані в Міністерстві закордонних справ України і працюють в Україні згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) шляхом переказу на рахунки цих осіб, відкриті в банках України або виплати готівкою.

При цьому офіційні представництва мають право використовувати готівкову іноземну валюту з поточних рахунків для оплати праці (включаючи доплати, надбавки, премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати) працівникам, які не є громадянами України/не проживають в ній постійно та акредитовані в Міністерстві закордонних справ України і працюють в Україні згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) (за умови документального підтвердження розрахунку витрат) (пункт 125 розділу Х положення за номером 5).

Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів (пункт 164.4 статті 164 Податкового кодексу України (ПКУ)).

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу IV ПКУ для нерезидентів) — до підпункту 170.10.1 пункту 170.10 статті 170 ПКУ).

Для обчислення бази оподаткування використовується нарахована заробітна плата (пункт 164.6 статті 164 ПКУ).

Враховуючи сказане, при нарахуванні та виплаті заробітної плати в іноземній валюті найманому працівнику — нерезиденту, такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент їх нарахування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області