Перереєстрація неприбуткової організації при внесенні змін до установчих документів

Перереєстрація неприбуткової організації при внесенні змін до установчих документів

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 року за номером 440. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 14 згаданого порядку при зміні організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) до контрольного органу подається реєстраційна заява з позначкою «зміни», до якої додаються копії документів відповідно до пункту 6 порядку. Заява та копії документів повинні бути подані протягом десяти календарних днів із дня державної реєстрації таких змін, а коли державна реєстрація змін не здійснюється, протягом десяти календарних днів із моменту виникнення зазначених у пункті 14 порядку обставин.

Для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій неприбуткова організація повинна подати до контрольного органу реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до порядку і засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» зі змінами та доповненнями, а житлово-будівельні кооперативи також засвідчені підписом керівника або представника такого кооперативу та скріплені печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом. Неприбуткові організації, що діють на підставі установчих документів організації вищого рівня, відповідно до закону подають разом із реєстраційною заявою за формою 1-РН згідно з додатком 1 до порядку засвідчену підписом керівника або представника такої організації та скріплену печаткою (за наявності) копію документа, який підтверджує включення до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої організації вищого рівня.

Реєстраційна заява та копії зазначених документів можуть бути подані (надіслані) неприбутковою організацією в один із таких способів:

— особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та її повноважень) або уповноваженою на це особою;

— поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону;

— державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему оподаткування неприбуткової організації. Така заява передається в електронній формі в установленому порядку технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до контрольних органів разом з відомостями про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу згідно із Законом.

За результатами розгляду реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, протягом трьох робочих днів із дня їх отримання контрольним органом приймається рішення, зокрема, про включення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні) неприбуткової організації до реєстру.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області