Ставки збору щодо об’єктів декларування, які знаходяться за кордоном

Ставки збору щодо об’єктів декларування, які знаходяться за кордоном

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до підпункту 8.2 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування щодо задекларованих об’єктів визначається шляхом застосування до бази для нарахування збору, визначеної згідно з пунктом 7 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, таких ставок:

— 9 відсотків — щодо об’єктів декларування, визначених підпунктами «б»-«е» пункту 4 розділу XX «Перехідні положення», що знаходяться (зареєстровані) за кордоном, окрім тих, які оподатковуються за ставкою, визначеною підпунктом 8.3 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами «б»-«е» пункту 4 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ об’єктами декларування можуть бути активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у тому числі, але не виключно:

б) нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості).

Для цілей цього підрозділу до нерухомого майна належать також об’єкти незавершеного будівництва, які:

— не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, але майнові права на такі об’єкти належать декларанту на праві власності;

— не прийняті в експлуатацію та розташовані на земельних ділянках, що належать декларанту на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або на праві довгострокової оренди або на праві суперфіцію;

в) рухоме майно, у тому числі:

— транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми;

— інше цінне рухоме майно (предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо);

г) частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності;

ґ) цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом;

д) права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди, не пов’язані із правом власності на цінні папери, частки (паї) у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної особи;

е) інші активи фізичної особи, у тому числі майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках, пам’ятні банкноти та монети, майнові права, що належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного власнику доходу.

Підпунктом 8.3 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ встановлено ставку збору в розмірі 2,5 відсотка щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більш ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації (як альтернативу платник податків може обрати ставку 3 відсотки із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно).

Як альтернативу платник податків може обрати ставку 11,5 відсотка із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно (п’ятий абзац підпункту 8.2 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Водночас згідно з пунктом 19 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ тимчасово з 1 вересня 2021 року по 1 березня 2022 року ставка збору, визначена підпунктом 8.2 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, застосовується у розмірі 7 відсотків. Як альтернативу платник податків може обрати ставку 9,5 відсотка із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області