Відображення у звітності з ПДВ постачання брухту чорних та кольорових металів

Відображення у звітності з ПДВ постачання брухту чорних та кольорових металів

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року за номером 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за номером 159/28289. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Розрахунок сум ПДВ, не сплаченого платником податку до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, здійснюється у порядку, визначеному розділом V прим.1 згаданого порядку, у таблиці 2 «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплаченого суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» додатка 5 податкової декларації з ПДВ за операціями, звільненими від оподаткування податком, відповідно до коду пільги, визначеного згідно з довідником пільг.

Таблиця 2 заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій із постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування ПДВ.

У графах 2 «Найменування податкової пільги» та 3 «Код податкової пільги згідно з довідником пільг» таблиці 2 зазначаються дані щодо найменування та коду податкової пільги згідно з довідниками пільг.

У графі 4 таблиці 2 вказується сума податку, не сплачена до бюджету у звітному (податковому) періоді у зв’язку з отриманням податкової пільги, розрахунок якої здійснюється окремо для кожної з податкових пільг за формулою, визначеною пунктом 3 розділу V прим.1 порядку за номером 21 без наростаючого підсумку з початку звітного року. У такому розрахунку не враховуються обсяги операцій із придбання товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку, необоротних активів (без ПДВ), що використані в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ.

У графі 5 таблиці 2 зазначається обсяг звільнених від оподаткування операцій із постачання товарів/послуг.

У графах 6—9 таблиці 2 відображаються обсяги операцій із придбання (як у поточному так і попередніх звітних (податкових) періодах) товарів/послуг, за ставками 20 відсотків, 7 відсотків, 0 відсотків або 14 відсотків, які у поточному звітному (податковому) періоді використані в пільгових операціях із постачання товарів/послуг.

Таким чином, якщо для здійснення операцій із постачання брухту чорних та кольорових металів, звільнених від оподаткування ПДВ, утворених при розібранні (демонтажу) основних фондів, товари або послуги не придбавались, то у таблиці 2 заповнюються лише графи 1—5, а графи 6—9 не підлягають заповненню.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області