Чи потрібно подавати уточнюючий додаток 4ДФ до розрахунку, якщо під час перевірки встановлено заниження ПДФО за минулі періоди

Чи потрібно подавати уточнюючий додаток 4ДФ до розрахунку, якщо під час перевірки встановлено заниження ПДФО за минулі періоди

Відповідно до підпункту 20.1.43 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України (ПКУ) посадові особи органів державної податкової служби мають право, зокрема, проводити у визначеному законодавством порядку перевірку показників, пов’язаних із своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплатою усіх передбачених ПКУ податків та зборів, виконанням законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Результати перевірок, під час яких виявлено порушення, оформлюють актом (стаття 86 ПКУ).

На підставі пункту 58.1 статті 58 ПКУ контрольний орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення (ППР).

Наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773) затверджені форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Згідно з пунктом 1 розділу ІІ згаданого порядку розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий розрахунок за календарний рік не подається.

Розрахунок подається лише при нарахуванні сум зазначених доходів платнику податку протягом звітного періоду. На підставі відомостей щодо сум утриманого та/або сплаченого податку, які зазначаються у розрахунку, нарахування податкового зобов’язання не проводиться.

Пунктом 4 розділу IV порядку передбачено, що рядок 06 розділу І «Персоніфіковані дані про суми нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб доходу та нарахованих (перерахованих) до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору» додатку 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до розрахунку заповнюється наступним чином:

у графах 3 та 3а відображається (за звітний період місяць) сума нарахованого та виплаченого доходу з урахуванням донарахованої суми;

у графах 4 та 4а відображається сума податку на доходи фізичних осіб з урахуванням суми недоплати/переплати за звітний період.

Таким чином, якщо при проведенні документальної перевірки контрольним органом встановлено заниження податку на доходи фізичних осіб за минулий період та вручено ППР, то результати такої перевірки відображаються податковим агентом у додатку 4ДФ до розрахунку у тому місяці звітного кварталу, у якому узгоджено податкове зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області