Поняття «гарантії суб’єктам господарювання» при добровільному декларуванні

Поняття «гарантії суб’єктам господарювання» при добровільному декларуванні

Згідно з шостим абзацом пункту 12 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) при несплаті або сплаті в неповному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, зазначеної в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, у встановлений підрозділом 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ строк одноразова (спеціальна) добровільна декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються передбачені підрозділом 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ державні гарантії та звільнення від відповідальності. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до положень пунктів 13—17 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ поняття «гарантії суб’єктам господарювання» означає:

не проводиться податкова перевірка щодо джерела отримання декларантом чи фізичною особою доходів, за рахунок яких було одержано (набуто) задекларовані таким декларантом активи або активи, передбачені пунктом 10 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ;

декларації, а також відомості, що містяться в них, не можуть бути використані в розслідуваннях та/або перевірках стосовно декларанта, а також як докази у кримінальних провадженнях, справах про адміністративні правопорушення, цивільних та адміністративних справах;

відомості, що містяться у відповідних деклараціях та доданих до них документах, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню без письмової згоди декларанта, крім випадків, коли це прямо передбачено законами або рішенням суду;

декларація підлягає камеральній перевірці у спеціальному порядку (виявлення арифметичних та логічних помилок). Таким чином, податковими органами не проводяться документальні перевірки, що свідчить про відсутність фіскальної складової;

звільнення від сплати військового збору;

до декларанта, який сплатив у повному обсязі збір у встановлених порядку, строки та розмірі, не можуть:

— застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, застосовуватися запобіжні заходи та вчинятися слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні у зв’язку з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації активів за будь-який період до 1 січня 2021 року;

— розпочинатися провадження у справах про адміністративні правопорушення за порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області