Визначення витрат на придбання предметів мистецтва та антикваріату при одноразовому добровільному декларуванні

Визначення витрат на придбання предметів мистецтва та антикваріату при одноразовому добровільному декларуванні

Об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть бути активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності і знаходяться на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, зокрема, предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для зазначених об’єктів декларування база для нарахування збору визначається, зокрема, як:

— витрати декларанта на придбання (набуття) об’єкта декларування;

— вартість, що визначається на підставі оцінки майна та майнових прав, фінансових інструментів, інших активів. Оцінка щодо об’єкта декларування проводиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться такий актив. Вартість активів, визначена в іноземній валюті, відображається в декларації у гривні за офіційним курсом національної валюти, встановленим НБУ станом на дату подання декларації (підпункт 7.2 пункту 7 підрозділу 94 розділу ХХ ПКУ).

За власним бажанням декларанта для рухомого майна (крім дорогоцінних металів, транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, витворів мистецтва, дорогоцінного каміння (у тому числі органогенного утворення) та виробів з них) базою для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування може бути самостійно визначена декларантом вартість об’єктів декларування, які знаходяться (зареєстровані) на території України.

Декларант зобов’язаний документально підтвердити вартість об’єктів декларування шляхом додання до декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі якщо такі об’єкти знаходяться (зареєстровані) за межами України.

Документальним підтвердженням витрат, понесених фізичною особою на придбання іншого цінного рухомого майна (предметів мистецтва та антикваріату, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів тощо), з метою заповнення розділу VII «Рухоме майно, крім транспортних засобів» декларації мають бути документи, що засвідчують факт здійснення розрахункових операцій, або оцінка зазначених активів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області