Якщо об’єкти декларування знаходяться за межами України…

Якщо об’єкти декларування знаходяться за межами України…

Відповідно до десятого абзацу десятого підпункту 7.2 пункту 7 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) декларант зобов’язаний документально підтвердити вартість об’єктів декларування шляхом додання до одноразової (спеціальної) добровільної декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі якщо такі об’єкти знаходяться (зареєстровані) за межами України. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 1 статті 13 Закону України від 23 червня 2005 року за номером 2709-IV «Про міжнародне приватне право» документи, що видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.

Отже, легалізації підлягають документи, які видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі.

Відповідно до другого абзацу частини першої статті 4 Закону України від 3 липня 2012 року за номером 5029-VI «Про засади державної мовної політики» із змінами та порушеннями визначено, що основи державної мовної політики визначаються Конституцією України від 28 червня 1996 року за номером 254к/96-ВР із змінами та доповненнями, а порядок застосування мов в Україні – Законом за номером 5029.

Згідно зі статтею 10 Конституції державною мовою в Україні є українська мова.

Частиною другою статті 6 Закону за номером 5029 визначено, що українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються Законом за номером 5029.

Статтею 11 Закону за номером 5029 встановлено, що основною мовою роботи, діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування є державна мова.

Відповідно до підпункту 19 прим.1.1.2 пункту 19 прим.1.1 статті 19 прим.1 ПКУ до повноважень (функцій) контрольних органів відноситься, зокрема, контроль за своєчасністю подання платниками податків передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів.

Таким чином, оскільки українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами виконавчої влади, то декларант, у разі якщо об’єкти декларування знаходяться за межами України, одночасно з поданням декларації зобов’язаний надати легалізовані в установленому порядку документи, які супроводжуються нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області