Оподаткування ПДФО доходів, нарахованих юридичною особою — резидентом на користь фізичної особи у вигляді дивідендів

Оподаткування ПДФО доходів, нарахованих юридичною особою — резидентом на користь фізичної особи у вигляді дивідендів

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу України (ПКУ), згідно з підпунктом 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні доходи (крім зазначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 14.1.268 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що пасивні доходи — доходи, отримані, зокрема, у вигляді дивідендів.

Доходи у вигляді дивідендів оподатковуються відповідно до норм пункту 170.5 статті 170 ПКУ.

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, окрім випадків, зазначених у підпункті 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 ПКУ, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування.

Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів.

Доходи, зазначені в пункті 170.5 статті 170 ПКУ, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною підпунктами 167.5.1, 167.5.2 і 167.5.4 пункту 167.5 статті 167 ПКУ.

Згідно з підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 ПКУ ставку податку встановлено у розмірі 18 відсотків — для пасивних доходів, крім зазначених у підпунктах 167.5.2 та 167.5.4 пункту 167.5 статті 167 ПКУ.

Відповідно до підпункту 167.5.2 пункту 167.5 статті 167 ПКУ ставку податку встановлено у розмірі 5 відсотків — для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування).

Для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, ставку податку встановлено у половинному розмірі ставки, встановленої у пункті 167.1 статті 167 ПКУ, — 9 відсотків.

Крім того, дивіденди, нараховані платнику податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих, або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, що перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку згідно з підпунктом 57.1 прим.1. 4 пункту 57.1 прим.1 статті 57 ПКУ, для цілей оподаткування прирівнюються до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням, тобто оподатковуються за ставкою 18 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області