Набуття юридичною особою статусу резидента Дія Сіті

Набуття юридичною особою статусу резидента Дія Сіті

Про юридичну особу, яка набула статусу резидента Дія Сіті, ведеться інформація в електронній формі на офіційному сайті проєкту «Дія.Сіті» за посиланням https://city.diia.gov.ua/registry/resident. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок набуття статусу резидента Дія Сіті встановлено статтею 4 Закону України від 15 липня 2021 року за номером 1667-ІХ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», згідно з частиною другою якої юридична особа набуває статусу резидента Дія Сіті з дня внесення відповідного запису до реєстру Дія Сіті з урахуванням положень частини сьомої статті 2 згаданого Закону.

Юридична особа втрачає статус резидента Дія Сіті з дня внесення відповідного запису до реєстру Дія Сіті з урахуванням положень частини сьомої статті 2 Закону.

Відповідно до частини сьомої статті 2 Закону особливості застосування до резидента Дія Сіті спеціальних умов оподаткування, день початку і день припинення застосування таких умов визначаються ПКУ.

Згідно з підпунктом 72.1.7 пункту 72.1 статті 72 Податкового кодексу України (ПКУ) для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контрольного органу використовується інформація, що надійшла від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки, інформацію про відповідність резидентів Дія Сіті вимогам Закону за номером 1667, зокрема, щодо включення/виключення платників податків до/з реєстру Дія Сіті.

Відповідно до підпункту 170.14 прим.1.1 пункту 170.14 прим.1 статті 170 ПКУ податковим агентом платника податку — спеціаліста резидента Дія Сіті під час нарахування (виплати) на його користь доходів у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами чи у зв’язку з виконанням гіг-контракту, укладеного у порядку, передбаченому Законом за номером 1667, є резиденти Дія Сіті.

Згідно з підпунктом 170.14 прим.1.2 пункту 170.14 прим.1 статті 170 ПКУ за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 ПКУ (5 відсотків), оподатковуються доходи платника податку — спеціаліста резидента Дія Сіті, що виплачуються на його користь резидентом Дія Сіті у вигляді:

а) заробітної плати;

б) винагороди за гіг-контрактом, укладеним у порядку, передбаченому Законом за номером 1667, у тому числі винагороди за створення та перехід прав на твори, створені за замовленням;

в) авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори.

Положення підпункту 170.14 прим.1.2 пункту 170.14 прим.1 статті 170 ПКУ застосовуються до загального (річного) оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати чи винагороди, що нараховується (виплачується, надається) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами чи у зв’язку з виконанням гіг-контракту, розмір якого не перевищує еквівалент 240 тисяч євро за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на 1 січня звітного податкового року. При цьому в цілях розрахунку такого розміру до нього не включається дохід спеціаліста резидента Дія Сіті, оподаткований податковим агентом — резидентом Дія Сіті у порядку, передбаченому підпунктами 170.14 прим.1.4 та 170.14 прим.1.5 пункту 170.14 прим.1 статті 170 ПКУ, за ставкою, встановленою пунктом 167.1 статті 167 ПКУ (18 відсотків). Якщо сума отриманого доходу перевищує зазначений розмір, до суми такого перевищення застосовується ставка, встановлена пунктом 167.1 статті 167 ПКУ, при цьому платник податків зобов’язаний відобразити суму такого перевищення у складі загального місячного (річного) оподатковуваного доходу за відповідний звітний рік та подати річну декларацію про майновий стан і доходи відповідно до ПКУ і самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб з суми такого перевищення.

Якщо запис про втрату податковим агентом статусу резидента Дія Сіті здійснено за результатами судового оскарження рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті, що не було скасовано, такий податковий агент зобов’язаний у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, самостійно нарахувати та сплатити (перерахувати) за власний рахунок до бюджету податок за ставкою, встановленою пунктом 167.1 статті 167 ПКУ, щодо доходів спеціалістів резидента Дія Сіті, передбачених підпунктами «а»-«в» підпункту 170.14 прим.1.2 п. 170.14 прим.1 статті 170 ПКУ, що були виплачені протягом періоду з дня прийняття уповноваженим органом рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті до дня внесення запису про втрату податковим агентом статусу резидента Дія Сіті. При цьому сума такого сплаченого податку податковим агентом не включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу спеціалістів резидента Дія Сіті.

Якщо податковий агент — резидент Дія Сіті у відповідний календарний місяць не відповідав вимогам, визначеним пунктами 2, 3 частини першої статті 5 Закону за номером 1667, такий податковий агент зобов’язаний у межах податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування самостійно нарахувати податок на доходи фізичних осіб за ставкою, встановленою пунктом 167.1 статті 167 ПКУ, щодо доходів спеціалістів резидента Дія Сіті, передбачених у підпунктах «а»-«б» підпункту 170.14 прим.1.2 пункту 170.14 прим.1 статті 170 ПКУ, що були виплачені протягом такого календарного місяця, та сплатити його до подання податкового розрахунку. При цьому сума такого сплаченого податку податковим агентом не включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу спеціалістів резидента Дія Сіті.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області