Як юридична особа зі статусом резидента Дія Сіті нараховує єдиний внесок

Як юридична особа зі статусом резидента Дія Сіті нараховує єдиний внесок

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до частини чотирнадцятої прим.1 статті 8 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для платника — резидента Дія Сіті, який у календарному місяці відповідав вимогам, визначеним пунктами 2, 3 частини першої, пункту 10 частини другої статті 5 Закону України від 15 липня 2022 року за номером 1667-ІХ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» встановлюється:

а) на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року за номером 108/95-ВР «Про оплату праці» із змінами та доповненнями, — у розмірі мінімального страхового внеску;

б) на суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за гіг- контрактами, укладеними у порядку, передбаченому Законом за номером 1667, — у розмірі мінімального страхового внеску.

Так, зокрема, згідно з пунктами 2, 3 частини першої статті 5 Закону за номером 1667 резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, зареєстрована на території України в установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності, яка відповідає, зокрема, таким вимогам:

розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус резидента Дія Сіті, кожного календарного місяця становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на перше число відповідного календарного місяця;

середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця, починаючи з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менше дев’яти осіб.

Тобто за місяць, в якому юридична особа набула статус резидента Дія Сіті, єдиний внесок за найманих працівників сплачується на загальних підставах.

Базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону номером 108, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (стаття 7 Закону за номером 2464).

Згідно з частиною п’ятою статті 8 Закону за номером 2464 та підпунктом 6 пункту 2 розділу III Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої, наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2020 року за номером 790), єдиний внесок для платників, зазначених у статті 4 Закону за номером 2464, встановлюється у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 Закону за номером 2464 бази нарахування єдиного внеску. Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати для кожної застрахованої особи, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та встановленої ставки єдиного внеску за умови перебування у трудових відносинах (несення військової служби) повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця, які передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності згідно із законодавством.

Враховуючи сказане, юридична особа, яка отримала статус резитента Дія Сіті та заключила трудові договори і гіг-контракти з найманими працівниками не з початку місяця, нараховує єдиний внесок за такий місяць вказаним працівникам у розмірі 22 відсотки на суми фактично нарахованої заробітної плати (винагороди) незалежно від її розміру.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області