До кінця літа ще не пізно

До кінця літа ще не пізно

Кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб завершується 31 серпня цього року. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, починаючи з вересня 2021 року громадяни України мали право подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію.

Податківці також нагадали, що одноразове (спеціальне) добровільне декларування — це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо вони одержані за рахунок доходів, з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.

Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи-резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування.

Одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається виключно декларантом в електронній формі.

Об’єктами одноразового декларування можуть бути валютні цінності, нерухоме майно, рухоме майно (транспортні засоби, предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо), частки (паї) у майні юридичних осіб інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, цінні папери, права на отримання дивідендів, інші активи фізичної особи, у тому числі майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках.

Сума збору визначається шляхом застосування до бази нарахування відповідних ставок:

— 5 відсотків (6 відсотків із сплатою трьома рівними частинами щорічно) для валютних цінностей на рахунках у банках України та щодо права грошової вимоги до резидентів, нерухомого та рухомого майна, цінних паперів, права на отримання дивідендів, процентів, що знаходяться (зареєстровані) в Україні;

— 9 відсотків (11,5 відсотка із сплатою трьома рівними частинами щорічно) для валютних цінностей в іноземних банках та щодо права грошової вимоги до нерезидентів, та майна, що знаходиться за межами України;

— 2,5 відсотка (3 відсотки із сплатою трьома рівними частинами щорічно) щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року по 31 серпня 2022 року до подання одноразової декларації.

Сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом протягом тридцяти календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, а при обранні альтернативних ставок — також до 1 листопада 2023 року та до 1 листопада 2024 року. Якщо збір своєчасно не сплачений, або сплачений не в повному обсязі, спеціальна декларація платника податків вважається неподаною і на нього не поширюються передбачені реформою гарантії та звільнення від відповідальності.

Подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації  є правом, а не обов’язком фізичної особи. Декларант звільняється від кримінальної, адміністративної та фінансової відповідальності у випадку декларування таких активів.

Консультації з питань подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації та сплати збору  можна отримати за телефоном (0352)43—46—26 або в Центрах обслуговування платників.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області