Сільськогосподарські товаровиробники не подають додаток 8 до декларації з ПДВ

Сільськогосподарські товаровиробники не подають додаток 8 до декларації з ПДВ

Відповідно до підпункту 12 пункту 10 розділу ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року за номером 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за номером 159/28289 із змінами та доповненнями, додаток 8 «Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 16 прим.1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8)» додається до податкової декларації з ПДВ, в якій у полі «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації» наявна позначка «1» або «2» відповідно до пункту 2 розділу V згаданого порядку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Водночас відповідно до пункту 51 підрозділу ІІ розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року платники — сільськогосподарські товаровиробники, внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України від 24 червня 2004 року за номером 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України», у порядку та строки, встановлені ПКУ, подають податкову декларацію з додатком, у якому зазначають обсяг податкових зобов’язань із ПДВ із постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 16 прим.1.3 статті 16 прим.1 Закону за номером 1877, розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний податковий період, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, а також розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців).

Таким чином, із 1 січня 2022 року не потрібно подавати додаток 8 до декларації платникам — сільськогосподарським товаровиробникам, які внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону за номером 1877.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області