Скарга на податкове повідомлення-рішення під час воєнного стану

Скарга на податкове повідомлення-рішення під час воєнного стану

При отриманні в період дії воєнного стану на території України податкового повідомлення-рішення (ППР) платник податків може подати до ДПС скаргу протягом десяти робочих днів, що настають за днем отримання платником податків ППР за результатами камеральних, фактичних та документальних позапланових перевірок, поновлення перебігу строків проведення яких встановлено підпунктом 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ). Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Разом із цим, протягом шести місяців із дати закінчення строку, встановленого першим абзацом пункту 56.3 статті 56 ПКУ (десять робочих днів), платник податків має право подати скаргу разом із клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності). У скарзі може міститися клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку. ДПС, розглядаючи клопотання платника податків, поновлює пропущений строк на
подання скарги в адміністративному порядку, якщо визнає причини його пропуску поважними.

Строки подання скарги на ППР або будь-яке інше рішення контрольного органу можуть бути продовжені за правилами і на підставах, визначених пунктом 102.6 статті 102 ПКУ.

Оскільки оскарження інших рішень органів ДПС та ППР, в яких визначається грошове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням податкового законодавства, що отримані в період дії правового режиму воєнного стану на території України, зупиняється, то перебіг строку для подання та розгляду таких скарг починається з дня наступного за днем припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року за номером 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року за номером 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Меню «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету дозволяє платнику надіслати скаргу до ДПС.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області