Строки для подання скарги на податкове повідомлення-рішення

Строки для подання скарги на податкове повідомлення-рішення

Оскарження рішень контрольних органів передбачено статтею 56 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Рішення, прийняті контрольним органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Згідно з першим абзацом пункту 56.3 статті 56 ПКУ скарга подається до контрольного органу вищого рівня в письмовій формі або електронній формі засобами електронного зв’язку (за потреби — з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 ПКУ) протягом десяти робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контрольного органу, що оскаржується.

Протягом шести місяців з дати закінчення строку, встановленого першим абзацом пункту 56.3 статті 56 ПКУ, платник податків має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності). У скарзі може міститися клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку. Контрольний орган вищого рівня, розглядаючи клопотання платника податків, поновлює пропущений строк на подання скарги в адміністративному порядку, якщо визнає причини його пропуску поважними.

Скарги на рішення територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Крім того, скарги на рішення територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, прийняті контрольним органом щодо нерезидентів, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, в тому числі постійні представництва, подаються до контрольного органу вищого рівня протягом строків, визначених пунктом 56.3 статті 56 ПКУ.

Якщо відповідно до ПКУ контрольний орган самостійно визначає грошове зобов’язання платника податків за причинами, не пов’язаними із порушенням податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження рішень контрольного органу протягом тридцяти календарних днів, що настають за днем надходження податкового повідомлення-рішення (рішення) контрольного органу.

Строки подання скарги на податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення контрольного органу можуть бути продовжені за правилами і на підставах, визначених пунктом 102.6 статті 102 ПКУ.

Необхідно зазначити, що тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема, статтею 56 ПКУ (в частині процедури адміністративного оскарження) щодо скарг платників податків (окрім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених статтею 56 ПКУ.

Із першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), перебіг строків, які зупинялися відповідно до пункту 52 прим.8 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області