Камеральна перевірка звітності при одноразовому (спеціальному) декларуванні

Камеральна перевірка звітності при одноразовому (спеціальному) декларуванні

Відповідно до пункту 15 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від (ПКУ) одноразова (спеціальна) добровільна декларація підлягає перевірці у спеціальному порядку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 15.1 пункту 15 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ одноразова (спеціальна) добровільна декларація підлягає в порядку, передбаченому підрозділом 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, камеральній перевірці, яку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, проводить протягом шістдесяти календарних днів, що настають за днем подання йому відповідної декларації.

Податківці також нагадали, що одноразове (спеціальне) добровільне декларування — це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до першого січня 2021 року.

Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи — резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які є чи були платниками податків.

Збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування — це одноразовий обов’язковий платіж, розмір якого самостійно розраховується декларантом із вартості належних йому активів з урахуванням ставок такого збору та відображається ним в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області