Відображення у декларації з податкової амністії військових облігацій та облігацій внутрішньої державної позики

Відображення у декларації з податкової амністії військових облігацій та облігацій внутрішньої державної позики

Відповідно до підпункту 5 пункту 2 статті 8 Закону України від 23 лютого 2006 року за номером 3480-IV «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» із змінами та доповненнями державні облігації України належать до цінних паперів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 2 статті 16 згаданого Закону передбачено, що державні облігації України поділяються на облігації внутрішньої державної позики України та облігації зовнішніх державних позик України.

Облігації внутрішньої державної позики України — це цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішніх ринках капіталу і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Номінальна вартість облігацій внутрішньої державної позики України може бути визначена в іноземній валюті (пункт 4 статті 16 Закону за номером 3480).

Пунктом 5 постанови Кабінету міністрів України від 31 січня 2001 року за номером 80 «Про розміщення (емісію) облігацій внутрішніх державних позик» із змінами та доповненнями встановлено, що у період воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Міністерство фінансів України може розміщувати облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації» відповідно до затверджених постановою за номером 80 основних умов розміщення (емісії) державних облігацій.

Відповідно до підпункту «ґ» пункту 4 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 пункту 14.1 статті 14 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (у тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у тому числі цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом.

Форма декларації, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 2 серпня 2021 року за номером 439, передбачає розділ IX «Цінні папери або фінансові інструменти», де декларант вказує інформацію про облігації внутрішньої державної позики, у тому числі «військові облігації».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області